ברכות

תלמידי דאפא המשתתפים בוועידת הפא של אוסטרליה:

ברכות לכולם!

מתרגלי הדאפא באוסטרליה פועלים יותר ויותר טוב באימות הפא ובהצלת יצורים חיים על-ידי הבהרת העובדות. אני מקווה שבאמצעות הועידה הזאת תסכמו את הניסיונות החיוביים, תמצאו את ההחסרות, ותפעלו עוד יותר טוב במעט הזמן שנשאר.

אני מאחל לוועידת הפא הצלחה מלאה!

לי הונג-ג'י
15 בדצמבר 2007