ברכות המורה לוועידת הפא האירופאית

לכל תלמידי הדאפא המשתתפים בוועידת הפא האירופאית: ברכות!

הטיפוח-תרגול של תלמידי הדאפא הוא לא רק למען ההגעה האישית לשלמות. הצלת היצורים החיים זו האחריות של תלמידי הדאפא, זה מה שהמטפחים עם התואר "תלמיד דאפא" חייבים להשלים. אני מקווה שבאמצעות ועידת הפא תסכמו התנסויות, תשלימו אפילו יותר טוב את הנדרים ואת האחריות של תלמידי הדאפא, ותפעלו אפילו יותר טוב.

לסיכום, אני מאחל לוועידת הפא הצלחה מלאה.

לי הונג-ג'י
23 בספטמבר 2007