תודותיי לישויות החיות ששלחו ברכות

תלמידי דאפא, אנשי העולם, וכל הישויות החיות:

ברכות!

תודה לכם ששלחתם את הברכות והאיחולים שלכם! אני באמת מקווה שכל תלמידי הדאפא שלי ישיגו את השלמות המלאה! אני באמת מקווה שכל אנשי העולם יוכלו להיות צלולים לגבי האמת ולהבחין בבהירות במהותו של השד המרושע ביותר שההיסטוריה החליטה לשלח על המין האנושי, לראות איך המפלגה המרושעת הרעילה את העם הסיני ואת העולם כולו, ולראות איך היא רדפה תלמידי דאפא – וכך יוכלו לשרוד את האסון הגדול ביותר בכל הזמנים, שהיה למנת חלקן של כל הישויות. אני באמת מקווה שכל הישויות החיות  יוכלו להינצל!

ישויות חיות! כל מה שקיוויתם לו, שחיכיתם לו, ושדאגתם לגביו במשך אלפי שנים הגיע, והוא למעשה מתרחש כעת. באמצעותו כל אדם ואדם בוחר, במודע או שלא במודע, את גורלו הוא.

אני רוצה לומר לכם: תלמידי הדאפא הם התקווה היחידה שהישויות בכל אזור ובכל אומה יינצלו. להוקיר את מה שהם עושים הוא שווה ערך להוקרת עצמכם!

תודה לכם שוב ששלחתם את ברכותיכם!

לי הונג-ג'י
1 בינואר 2007