לועידת הפא של אוסטרליה

לכל תלמידי הדאפא בועידת הפא של אוסטרליה:

ברכות! ראשית, אני מאחל לוועידה הצלחה. ועידות פא הן אסיפות אדירות של תלמידי דאפא, הן הזדמנויות טובות לעזור אחד לשני להשתפר, ומעידות על לימוד טוב של הפא.

כדי שתלמידי הדאפא יוכלו ללכת בנתיבים שלהם היטב ויוכלו לעשות את שלושת הדברים היטב, הם חייבים ללמוד את הפא היטב ולהתייחס ללימוד הפא ברצינות. האזורים שפעלו היטב בהצלת ישויות חיות ואימות הדאפא, ושבהם שינויים גדולים התרחשו, הם בוודאי מקומות בהם אנשים למדו את הפא היטב. ותלמידי הדאפא שהשתפרו במהירות הם בוודאי אלו ששמו בעדיפות את לימוד הפא. זה משום שהפא הוא הבסיס; הוא הדבר היסודי עבור תלמידי דאפא; הוא מה שמבטיח את הכל; והוא הדרך באמצעותה בן אנוש הולך לקראת היותו אלוהות. לפיכך אני רוצה לנצל את ההזדמנות של ועידת הפא באוסטרליה כדי לומר לכל תלמידי הדאפא ברחבי העולם: בין אם אתה תלמיד חדש או ותיק, אין עליך להזניח את לימוד הפא כי אתה עסוק. אל תעשו את זה כדי לצאת ידי חובה כשאתם לומדים את הפא. אתם צריכים ללמוד עם מחשבה מרוכזת, ואתם עצמכם צריכים באמת ללמוד. היו כל כך הרבה לקחים בקשר לזה. אני מקווה שכולכם תפעלו היטב בחלק האחרון של המסע. העתיד בקרוב יתגלה.

לי הונג-ג'י
18 בנובמבר 2006