ועידת הפא של אוקראינה

ברכות לתלמידי הדאפא המשתתפים בועידת הפא של אוקראינה!

ראשית, אני רוצה לאחל לכם ועידה מוצלחת. ההגעה לשלמות של תלמידי הדאפא של תקופת תיקון הפא היא יצירת הדאפא את היצורים הגדולים המוארים של היקום החדש, אז זה הופך את האחריויות שלכם לגדולות הרבה יותר. כשאתם מתקדמים בטיפוח, המשימה שלכם של הצלת יצורים ופירור הרוע וההפרעה של הגורמים הישנים באופן טבעי תתלכד עם הטיפוח שלכם. רק כאשר אתם מטפחים את עצמכם היטב אתם יכולים לכונן את כל הדברים של העתיד. אז אני מקווה שהועידה שלכם תהיה אירוע כביר שבאמת יכול לעודד לימוד פא ושיפור.

התקדמו במרץ, תלמידי דאפא! למרות שבטיפוח שלכם מכאיב להיפטר מההחזקות האנושיות שלכם, הדרך הזו הינה קדושה.

שוב, אני מאחל לועידת הפא שלכם הצלחה!

לי הונג-ג'י
26 במאי 2006