תשובה לתלמידי הדאפא בפרו

תלמידי הדאפא בפרו:

קיבלתי את מכתבכם. עבדתם קשה, אני כבר יודע את כל המצב שלכם.

הטיפוח-תרגול של תלמידי הדאפא הוא בדיוק טיפוח בין האנשים הרגילים, זה דבר שאף פעם לא היה בהיסטוריה. אם אדם רוצה ללכת היטב בדרך שלו, אז יהיו קשיים. ללכת קדימה למרות הקשיים זה למען אימות הדאפא, הצלת יצורים חיים, פירוק התכנונים של הכוחות הישנים והתנגדות לרדיפה. הדברים האלה לא היו קיימים בטיפוח-תרגול ההיסטורי בעבר. תלמידי הדאפא הם החלוצים, לכן במהלך הטיפוח-תרגול לפעמים פועלים היטב, לפעמים לא יודעים איך לפעול. כשיש קשיים, שבו ולמדו יותר את הפא. כל עוד נוהגים עם מחשבות נכונות ופעולות נכונות, לא יהיו מבחנים שאי אפשר לעבור אותם.

הניסיון הוכיח, שתלמידי הדאפא הלכו בדרך נכונה, יתר על כך, הלכו באופן טוב מאוד. בעקבות התקדמות תיקון הפא, הכל יהיה עוד יותר טוב, תלמידי הדאפא יהיו עוד יותר בשלים. אני יודע שהקשיים שאתם ניצבים מולם ייפתרו יחד עם התקדמות תיקון הפא ועם הבשלות והמאמצים שלכם. אני מקווה שתפעלו טוב עוד יותר, כי תלמידי הדאפא הם התקווה של היצורים החיים.

לי הונג-ג'י
17 בדצמבר 2005