ברכת המורה לועידת שיתוף התנסויות בישראל

שלום לתלמידי הדאפא של ישראל ואלו שמשתתפים בועידת שיתוף ההתנסויות!

ועידת פא של תלמידי הדאפא היא סביבת לימוד הדדי של תלמידי הדאפא בחברת האנשים הרגילים. כיוון שנמצאים יותר מדי זמן במציאות חברת האנשים הרגילים, הזמן שבו תלמידי הדאפא נמצאים ביחד הוא בעל ערך רב עוד יותר. ועידת הפא של תלמידי הדאפא היא גם הזדמנות טובה לזקק את תלמידי הדאפא.

המורה מאמין שדרך ועידת שיתוף ההתנסויות תזכו לתוצאות. אני מקווה כי הועידה תצליח, מקווה שתבצעו היטב את שלושת הדברים ומקווה שתלכו היטב בדרך הטיפוח-תרגול עם מחשבות נכונות ופעולות נכונות.

לי הונג-ג'י
3 בדצמבר 2005