בקבוצת לימוד הפא שלנו בדרך כלל משתתפים חמישה או שישה מתרגלים, אבל לפעמים רק שלושה. על-אף שמספר המשתתפים מצומצם, אנחנו משתפים את ההבנות שלנו, לומדים אחד משהשני ומזכירים זה לזה לשמור על החריצות שלנו ביחד. בהדרגה יצרנו גוף אחד הרמוני, והחשוב ביותר הוא שאנחנו משפרים את עצמנו באמצעות טיפוח בהתאם להדרכתו של המורה.

אנחנו לומדים ביחד את הפא פעם בשבוע וזה חיזק את המחשבות הנכונות שלנו. כשאנחנו הופכים לפחות חרוצים בלימוד הפא השגרתי שלנו אנחנו מבחינים בכך בחיי היום-יום, ובאמצעות לימוד הפא הקבוצתי הבנות הפא שלנו הופכות לבהירות יותר ויותר, והמחשבות הנכונות שלנו הולכות ומתחזקות.

למתרגל עמית היה קושי במיקוד מחשבתו בלימוד הפא. הוא סיפר שמשהו מכביד על מחשבתו. מתרגל אחר חשב שזו כנראה החזקה לפחד, ומתרגל נוסף חשב שיש היגיון בדבר. כששמע זאת, המתרגל החל לפחד כשאימת את הפא. כולנו הבנו שאסור לנו לקבל את הגורם השלילי הזה שלא עמד בדרישות הפא, אבל במחשבתנו, עדיין היה לנו רושם שלמתרגל זה יש החזקה גדולה לפחד והוא אינו חרוץ. כתוצאה מכך תיקנו את ההבנות שלנו לגבי אמירת הדברים השליליים האלה מרצוננו, ולאחר מכן הזכרנו זה לזה שאם מישהו אומר משהו שאינו הולם, על המתרגלים האחרים לציין זאת מייד. לפיכך, כשהשתפרנו ביחד בטיפוח הפא, מצבי טיפוח לא נכונים הלכו ונעשו נדירים והבנו את החשיבות של לימוד הפא הקבוצתי.

חלקנו עובדים אצל אותו מעסיק. במקום העבודה אנחנו מבהירים את האמת בהדרגה לחברינו לעבודה, כשאנחנו מציעים תחילה הבנות התחלתיות, ולאחר מכן מבהירים להם את האמת צעד אחר צעד, מה שמקל עליהם לקבל את העובדות. כשמתרגל אינו מבהיר את האמת בצורה מספיק ברורה, מתרגל אחר מתערב. אין לנו החזקה לתוצאה מיידית ולפעמים כשמתרגל מבהיר את האמת, מתרגל אחר שולח מחשבות נכונות כדי לתמוך בו. הדבר החשוב ביותר עבורנו הוא לעזור לאנשים להבין את האמת, ולא רק להתמקד במספר האנשים שעוזבים את המפלגה הקומוניסטית הסינית ואת ארגוניה.

מתרגל אחד בקבוצה שלנו חשב שיש לו מחשבות נכונות מאוד חזקות, כך שלא שם לב לשיקולי ביטחון. לאחר שמתרגלים אחרים העירו לו באדיבות, הוא התחשב באחרים ושיפר עצמו במידה רבה. יש אינספור דוגמאות דומות. לימוד פא קבוצתי זו דרך שהוצעה על-ידי המורה. כמתרגלי דאפא, רק אם נפעל בהתאם לדרישות המורה נוכל לעמוד בסטנדרט ולטפח בחריצות.

כמובן שאיננו מושלמים בטיפוח האישי שלנו, אבל כחלקיקים של תיקון הפא תחת השגחתו הנדיבה של המורה, נמשיך לשפר את עצמנו ונתבונן קודם כול פנימה כדי להשתפר ולהתרומם כגוף אחד.