לועידת הפא בפראג

לתלמידי הדאפא המשתתפים בועידת הפא בפראג: שלום לכולם!

אני מקווה שועידת הפא שלנו תערך באופן מוצלח.

השתפרו יחדיו, הביעו את התנהגות תלמידי הדאפא, עשו היטב את שלושת הדברים שעל תלמידי הדאפא לעשות היטב, אפשרו לועידת הפא שלנו להיערך באופן מוצלח ושתניב תוצאות.

לי הונג-ג'י
2 באוקטובר 2005