beiging1

ב-6 באוקטובר 2007 קבוצה של "החופש לנצח" נכחה במרוץ באשדוד, אליו הוזמנו גם שגריר סין ומספר עובדי השגרירות.

הקבוצה עמדה עם שלטים לגבי הפשעים שעדיין המתרחשים בסין, למרות התקרבות מועד האולימפיאדה המתוכננת בבייג'ינג, שלקראתה הבטיח המשטר בסין בזמנו לשפר את מצב זכויות האדם.

בינתיים מצב זכויות האדם בסין רק הורע, ולכן חילקה הקבוצה של "החופש לנצח" עלוני מידע על קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג בסין, ושוחחו עם האנשים שהגיעו למקום על המצב הכולל של רמיסת זכויות האדם שם.

חלק מהאנשים הביעו תמיכה בלתי מסויגת. שאלו כיצד יכולים לעזור. רוב האנשים היו פתוחים להבין. היו רק בודדים שנראו אדישים או הראו חוסר נכונות לשמוע. סך הכל מרגישים את השינוי בדעת הקהל בישראל, הרבה אנשים כבר יודעים מה קורה בסין, מגנים את הפשעים ותומכים בצדק.

שתי נשים מקבוצת "החופש לנצח" כשבידיהן שלטי מחאה

שתי נשים מקבוצת "החופש לנצח" כשבידיהן שלטי מחאה

 

קטגוריה: מצעדים ומחאות