ברכה לשנה החדשה

תלמידי הדאפא בסין, תלמידי הדאפא בכל העולם, שנה טובה! שנת היי-יו החלה. בשנה הזאת, השטף העצום של תיקון הפא יביא שינויים למין האנושי. לכן, עליכם לבצע עוד יותר טוב את שלושת הדברים שתלמידי הדאפא צריכים לעשות, להניח את ההחזקות, ולא להשתמש בלב אנושי כדי להתייחס לרדיפה ולפרצוף האמיתי של המפלגה המרושעת שרודפת אותנו, שאותם תלמידי הדאפא חייבים לראות בבירור.

אנחנו לא התערבנו בפוליטיקה, אנחנו לא פעלנו נגד הכת המרושעת האמיתית הזאת של המין האנושי, על אחת כמה וכמה לא נרצה שום כוח פוליטי של המין האנושי. במהלך הרדיפה, חייבים להבין בבירור שאנחנו מצילים את אנשי העולם, המבולבלים על-ידי התרבות המפלגתית, כי החלק הזה של האנשים מאמין לכת המרושעת הזאת עד כדי כך שהם אפילו לא מוכנים לשמוע את המצב האמיתי. באותו הזמן זה גם מאפשר למתרגלים שאינם צלולים בהיבט הזה לראות בבירור את המהות המרושעת שלה, זה גם לב שחייבים להניח ואחד מהצעדים ההכרחיים בתהליך אימות הפא. אין לאמוד עם מושגים אנושיים את תיקון הפא ואת צורת הטיפוח-תרגול של תלמידי הדאפא. אין להאריך כל הזמן את תהליך שיפור ההבנה שלכם עם הלב האנושי. אתם אנשים שהולכים בדרך האלוהית, כל החזקה היא מחסום.

הדרך שהמורה אומר לכם ללכת בה היא בוודאי ישרה. אני מקווה שתסיימו ללכת באופן צלול ורציונאלי ועם מחשבות  נכונות את הדרך שמובילה אל השלמות המלאה.

לי הונג-ג'י
ראשון לחודש הראשון, שנת יי-יו
9 בפברואר 2005