• סיפורי טיפוח
     • אנשים עם מחלות אלרגיה

             מקרה 1. פאנג לין
             מקרה 3. ליג'ואן ג'נג
 

     • אנשים עם סרטן

 
     • אנשים עם מחלות קרדיו-וסקולריות ושל הריאות

             מקרה 9. צ'יהואה לי

 
     • אנשים עם נכויות

             מקרה 10 שיופן שיה
             מקרה 12 :אנדרו אסו

 
     • אנשים עם הפרעות אנדוקריניות

 
     • אנשים עם הפרעות אנדוקריניות

             מקרה 17. פול צ'אן

 
     • אנשים עם מחלות עיכול וכבד

             מקרה 21. סן יאנג
             מקרה 22. ג'ין יא
             מקרה 23. ג'ף צאן
             מקרה 24. טוני הו
             מקרה 25. ווניי ני
             מקרה 33. סוזאן שיה

 
     • אנשים עם מחלות אחרות

             מקרה 34. ג'ני פאן
             מקרה 37. זק האלו

 

קטגוריה: תועלת בריאותית