גם כן הזהרת מקל

במהלך תיקון הפא כל הדברים האחרונים ביקום ייווצרו מחדש במהלך ההתפוררות והבריאה מחדש. הרגע שבו הפא מתקן את העולם האנושי מתקרב עוד ועוד. במשך חמש שנים תלמידי הדאפא הקימו מוסריות אדירה של אלוהויות במהלך אימות הפא, הצילו במרחב של בני האנוש כמות גדולה של יצורים חיים ואנשי עולם תוך כדי מחשבות נכונות ופעולות נכונות והשמידו כמות גדולה של רוחות רקובות ואלמנטים של הכוחות הישנים. כשמסתכלים על הביטוי בחברת האנשים הרגילים, זה הפחית את מצב הרדיפה של הרוע, גרם ליצורים החיים ולאנשי העולם להשתחרר משליטת ישויות מרושעות מממדים אחרים ואלמנטים שמפריעים לדאפא, ואנשים החלו באופן צלול לשים לב ולחשוב על הרדיפה הזאת כלפי תלמידי הדאפא ואנשי העולם. זה התחיל לגרום לאנשים המרושעים בעולם שהשתתפו ברדיפת תלמידי הדאפא לרעוד בחרדה ולרסן באופן משמעותי את טבעם המרושע. חלק ממבצעי הרשע אפילו ויתרו על הרדיפה כלפי תלמידי הדאפא. כך זה גרם לזה שהמצב השתפר באופן משמעותי. זה מה שתלמידי הדאפא השיגו באמצעות מחשבות נכונות ופעולות נכונות לפני תיקון הפא של העולם האנושי. תלמידי הדאפא הפכו לישויות האלה שהדאפא חישל במהלך תיקון הפא, שגורמות לכל האלוהויות להסתכל עליהן במבט אחר – לתלמידים של הדאפא. הדרך שתלמידי הדאפא הלכו בה במהלך אימות הפא – הדרך שבה גם מטפחים את העצמי ובאותו הזמן מצילים יצורים חיים וגם משתפים פעולה עם דרישות תיקון הפא של היקום, מפוררים ומנקים את הידיים השחורות, את הרוחות הרקובות ואת כל מיני גורמי ההפרעה והרדיפה שתוכננו על-ידי הכוחות הישנים שמשחקים תפקיד שלילי כלפי תיקון הפא ועושים רשע לתלמידי הדאפא – זוהי דרך שלמה של טיפוח-תרגול, הגעה לשלמות והצלחה להפוך לאלוהויות כבירות שתלמידי הדאפא הולכים בה.

בניגוד לכך, האנשים האלה שמסתתרים בבית וכביכול לומדים את הפא, לא משנה באיזה תירוץ, זה נובע מהחזקות שאינם מסוגלים להניח. האנשים האלה אפילו יצרו קליקות קטנות, מקטרים אחד בפני השני, אומרים דברים מוזרים ומתייחסים באופן פסיבי לאימות הפא של תלמידי הדאפא ולכל הדברים שתלמידי הדאפא עושים, מחפשים ללא הרף פגמים אצל מתרגלים וליקויים שלהם במהלך הטיפוח-תרגול. הם אפילו מפיצים שמועות בסין ומחוצה לה, וכל מה שהם עושים זה מה שמשמח את הרוע ובמהלך הרדיפה זה משרת כעזרה לרוע. יש אנשים שאומרים: "אני קורא רק 'ג'ואן פאלון', לא קורא מאמרים חדשים." האם אתה עדיין תלמיד שלי? אני אומר לכם באופן ברור: לפני ה-20 ביולי 99' זו הייתה תקופת טיפוח-תרגול אישי והבנת פא ותוך כדי ההבנה ניתן היה להגיע לדרגה של שלמות, אבל זה לא היה סיום הטיפוח-תרגול של תלמידי הדאפא. חמש השנים האלה שאחרי כן היו בעצם חמש שנים של היפוך של המצב, כדי לראות מי בסדר באמת ומי בסדר באופן מזויף, לסנן את אלה שלא מטפחים באמת ובאותו הזמן להקים את המוסריות האדירה של תלמידי הדאפא המטפחים האמיתיים ולהציל את היצורים החיים. מדוע יצור חי מסוים צריך שהדאפא ואני יִלַמֵדו ויצילו אותו באופן אישי? אם לדבר בפשטות, איזה מין יצור חי זכאי לכך שהחוק הגדול של היקום יציל אותו? האם זה ייתכן שזה שהיצור החי מוצל זה אך ורק למטרת ההגעה האישית לשלמות? איך זוכים להיות תלמידי דאפא? האנשים האלה שמסתתרים בבית וכביכול לומדים את הפא? אנשים שרק רוצים להשיג דברים מהדאפא ולא רוצים להקריב למען הדאפא? במיוחד אלה שלא רוצים להגיד משפט למען הצדק כשתלמידי הדאפא נרדפים, ועוד כביכול קוראים את הספר בבית ומבקשים דברים מהדאפא – איזה מין אנשים אלה? שפטו רגע בעצמכם.

המורה ראה שהסכנה כבר מתקרבת אליכם. נכון אני לא מכיר בתכנוני הכוחות הישנים, כולל הרדיפה הזאת, אבל אני יודע שהאלמנטים הישנים שמושפעים מההדף במהלך תיקון הפא, במוקדם או במאוחר, ההוא או האחר, יעשו את זה. כלומר הכי טוב שהרדיפה לא הייתה מתרחשת. אם זה לא היה קורה יש לי את הדרך שאנחה אתכם ללכת בה במצב כזה. הרדיפה התרחשה, אז אני מנצל אותה כדי שתלמידי הדאפא יסרבו לרדיפה במהלך אימות הפא, ותוך כדי כך יקימו את המוסריות האדירה של תלמידי הדאפא. האם אתם חושבים שזאת דרך הטיפוח-תרגול של תלמידי הדאפא רק כשזה מתאים ללב הפחד, הלב הרודף אחרי הנוחות שלכם ולכל מיני המשאלות שלך? האם אתם חושבים שרק הטיפוח והאמונות הדתיות האלה שבהיסטוריה הם הטיפוח-תרגול היחידים? אם כל הדברים בשלושת העולמות ובהיסטוריה האנושית תוכננו למען תיקון הפא של היקום, אז ההיסטוריה מיועדת רק לכך שהדאפא יִיָסד בתהליך ההיסטוריה את צורת החשיבה והתרבות של היצורים החיים, של המין האנושי ושל בני האדם, כדי שכשהדאפא יופץ המחשבה האנושית תוכל להבין את הפא, תדע מהו פא, מהו טיפוח-תרגול, מהי הצלת יצורים חיים וכו', וכל מיני צורות טיפוח-תרגול. אם זה כך, האם אין זה כך שכל הטיפוח-תרגול והאמונות שבהיסטוריה היו כדי להניח בסיס לתרבות בעולם האנושי למען תיקון הפא של היקום בעתיד? מהי הדרך שבה בני האדם נעשים אלוהויות? אפילו כל האלוהויות השמימיות אומרות שהשארתי לבני האדם סולם לעלייה לשמיים.

יש גם אנשים שחושבים שברדיפה הזאת גם המורה חסר אונים כמו אנשי העולם. האם אתם יודעים שראש הדמון הגדול הזה שבעולם האנושי, חוץ מזה שהכוחות הישנים דואגים לכך שהוא יחיה עד לסיום המבחן כביכול כדי לנצל אותו, הוא גם כן פועל תחת שליטתי? האם אין זה כך שיש אנשים שאומרים שאם אני אגיד לו לקפוץ הוא יקפוץ, אם אני אגיד לו להשתגע הוא ישתגע, ואם אני אגיד לו להשתולל הוא ישתולל? האם אינכם יודעים שאם אני אומר משהו או כותב משהו, הוא יוביל כמעט את כנופיית הנבלים כולה שרודפת את תלמידי הדאפא, לא משנה אם זה יום או לילה, קודם כל "ללמוד" את זה? בזמן הנוכחי נראה שהוא הודח במאבק פוליטי, האם אין זה כך שהרוחות הרקובות ששולטות עליו כבר לא מתפקדות? רק אז אנשים יכולים ומעזים להתייחס אליו באופן זה. חוץ מההשפעה של תיקון הפא, האם אפשר להגיד שאין זאת התוצאה שנובעת מכך שתלמידי הדאפא, במהלך אימות הפא, במהלך ההתנגדות לרדיפה, במהלך הצלת היצורים החיים, נוהגים במחשבות נכונות ופעולות נכונות, חושפים את הרדיפה ומסרבים לתכנונים של הכוחות הישנים?

יש אנשים שבני משפחתם נעצרו ונרדפו במהלך הרדיפה, אתם לא מזדרזים יחד עם כולם להתנגד לרדיפה, לעצור את הרדיפה ולהפחית את הרדיפה שבני המשפחה נושאים ועוד אומרים שאתם לומדים את הפא בבית, ואתם עוד מלאים בקיטורים לגבי כל הדברים שהמתרגלים עושים. האם אתם יודעים שזה שבמהלך המעצר הרדיפה של בני משפחתך הוקלה והם הפסיקו להיות נרדפים זה נובע מכך שתלמידי הדאפא חשפו והרתיעו את הרוע תוך כדי ההתנגדות לרדיפה באתגרם את הרוע והסכנות? כשהם יצאו, באיזו זכות תעמדו מולם? מה עשיתם למענם? אנשים שמטפחים אינם אלוהויות שמטפחות ובתהליך הטיפוח-תרגול לכל אחד יש טעויות. המפתח הוא איך להתייחס לזה. יש אנשים שיכולים לקלוט את זה, יש אנשים שלא יכולים לקלוט את זה, ויש אנשים שאוחזים בלב הפחד וכל מיני אלמנטים ולא רוצים לקלוט. הטיפוח-תרגול אינו עיסוק במאבק פוליטי של אנשים רגילים, על אחת כמה וכמה אין זו תחרות למען כוח ואינטרסים. המושגים וההרגלים הרעים שפותחו בחברת האנשים הרגילים ובמעגל הבירוקרטיה הם מתועבים אפילו בקרב אנשים רגילים, אז בטיפוח-תרגול צריך עוד יותר לסלק אותם.

טיפוח-תרגול מיועד בדיוק לכך שבני האדם יעלו לשמיים וייעשו אלוהויות, האם ייתכן שזה לא יהיה קשה? בעבר בבודהיזם השתמשו ב"הזהרת מקל", אז אני אזהיר במקל את האנשים האלה שאינם עומדים בציפיות והלכו עד לגבול הסכנה.

לי הונג-ג'י
11 באוקטובר 2004