ברכות

תודה על הברכות והגעגועים בחג אמצע-הסתיו של תלמידי הדאפא מסין ומכל העמים בכל העולם. לרגל זה המורה אומר לכם כמה משפטים: מה שתלמידי הדאפא הולכים בו היא דרך של אלוהויות, אין להיות מושפעים משינויים במצב החברה של האנשים הרגילים, נצלו את הזמן לספר על המצב האמיתי, הצילו את אנשי העולם, סלקו את הרוחות הרקובות, [שימרו על] מחשבות נכונות ופעולות נכונות. במיוחד תלמידי הדאפא בסין, צריכים להעצים את הכוח לעשייה טובה של מה שכל אחד צריך לעשות ולהתקדם במרץ ללא הרף.

יהי רצון שכולכם תחזקו את המחשבות הנכונות בחג אמצע-הסתיו!

לי הונג-ג'י

15 בחודש השמיני בשנת ג'יָה-שֵן בלוח המסורתי (חג אמצע-סתיו – המתרגמים)