מר לי הנכבד,

אני סוהר לשעבר במרכז מעצר. בעיני השוטרים שפעלו כנגד מצפונם אני נחשב די טיפש. אבל אני ידעתי שכבן אנוש, על האדם לשמור על המצפון שלו ועל חוש הצדק שלו.
כשחשפתי פרטים על רדיפת סטודנטים מתרגלי פאלון גונג שנשלחו למרכז המעצר שלנו, השוטרים המעורבים נחרדו. יותר מאוחר, הרשויות חקרו את האירוע המדובר והחשיבו אותי כאחראי. לא יכולתי לעמוד בלחץ וכתבתי מה שנקרא הצהרת "בחינה עצמית", אשר הכילה מילים שאינן מכבדות את הפאלון דאפא. עתה אני מצהיר בחגיגיות שכל תוכן ההצהרה ההיא בטל ומבוטל.

למרות שהועברתי ממרכז המעצר, אין לי חרטות. כבן אנוש עלי לנהוג בהתאם. לבסוף הייתי רוצה לשלוח את ברכותי ואת הערכתי העמוקה למורה לי!

26.3.2005