הניחו את הלב האנושי, הצילו את אנשי העולם

תלמידי הדאפא כגוף כולל עברו את שלב הטיפוח-תרגול האישי. בזמן הנוכחי, בשל ההתקדמות המהירה של השטף העצום של תיקון הפא, השלב שבו תלמידי הדאפא מאמתים את הפא גם הוא מתקרב לסיום וההיסטוריה תיכנס בקרוב לשלב חדש. החל מעכשיו, במיוחד תלמידי הדאפא בסין, מתרגלים חדשים וותיקים, מניחים את הלבבות האנושיים שהם אחזו בהם במשך תקופה ארוכה ומתחילים להזדרז להציל באופן מקיף את אנשי העולם. ברגע שהשלב הנוכחי הזה יחלוף, הסינון הראשון של יצורים חיים בסקאלה רחבה יתחיל. כתלמיד דאפא בתקופת תיקון הפא, השחרור האישי אינו המטרה של הטיפוח-תרגול. כשבאתם, הצלת יצורים חיים הייתה השאיפה הכבירה שלכם והאחריות והיעוד שההיסטוריה העניקה לכם במהלך תיקון הפא. לכן כמות גדולה של יצורים חיים הפכה ליעדים שלכם להצלה. תלמידי דאפא, אין לפספס את האחריות האדירה שהוענקה לכם במהלך תיקון הפא, ועל אחת כמה וכמה אין לאכזב את היצורים החיים האלה. אתם כבר התקוה היחידה ליכולתם או חוסר יכולתם להיכנס לעתיד. לכן על כל תלמידי הדאפא, המתרגלים החדשים והותיקים לפעול ולהתחיל באופן מקיף להבהיר את האמת. במיוחד תלמידי הדאפא בסין, על כל אחד לצאת החוצה ושזה יגיע לכל מקום, בלי לפספס אף מקום שבו יש אנשים. באשר לכך שיש אנשים שרוצים ללמוד את התרגול אחרי הבהרת האמת, צריך לארגן בהקדם האפשרי את לימוד הפא והעברת התרגול. הם יהיו הקבוצה הבאה של תלמידים שיטפחו.

באותו הזמן של הבהרת האמת, יש להדגיש את לימוד הפא. אין לקרוא או להפיץ עוד את הכתבים המזויפים של השדים הרקובים שמערערים את הפא, שהופצו על ידי כך שהרוע ניצל את המתרגלים שלמדו את הפא באופן גרוע ושהיו להם לבבות אנושיים כבדים. שימרו על מחשבות נכונות ופעולות נכונות, שימרו על ראש צלול והצילו באופן רציונאלי ומקיף את אנשי העולם.

לי הונג-ג'י
1 בספטמבר 2004