הרצאת הפא של המורה בשיחת הוועידה הבין-לאומית

הספר הזה1 יכול לשרת פונקציה מסוימת בחשיפת הרדיפה של הרוע כלפי המתרגלים ובהצלת אנשי העולם. אפשר להוציא אותו לאור בחברת אנשים רגילים ואפשר גם לקדם אותו במלוא המרץ בין אנשים רגילים. ניתן לפרסם אותו כסדרה באתרי אינטרנט מסוימים המיועדים לציבור. אבל כדי להימנע מלגרום להפרעה בין המתרגלים, אין לקדם אותו בין המתרגלים. שום דבר לא צריך להפריע לצורה שבה המתרגלים הולכים לקראת השלמות ומאמתים את הפא.

באשר לתוכן, הרבה מקומות בספר מבוטאים עם לב של אדם רגיל. בהחלט לא ניתן להפיץ בין המתרגלים את החלק שבו לאדם יש החזקה לכתוב ספר כדי לחשוף את הרדיפה מה שגרם לו לעבור טרנספורמציה אל הרוע. האם אתם יודעים מהי המשמעות של "טרנספורמציה"? למעשה מה שהאלוהויות רואות הוא: זה שהאדם יצא משם כדי לחשוף את הרוע זה מצביע על כך שלא עמד בזה, הלב שרדף אחרי היציאה החוצה הוא ההחזקה האמיתית שהיא לא הייתה מסוגלת לשחרר. בשום מצב בהחלט אין על תלמידי דאפא לעבור טרנספורמציה אל הרוע, אפילו אם זה כדי לחשוף את הרדיפה. החשיפה עצמה של הרדיפה אינה המטרה הסופית של הטיפוח-תרגול של תלמידי הדאפא, לכן אי אפשר לתת למתרגלים אחרים, שעדיין לא סילקו לגמרי את הלבבות של אנשים רגילים, לחקות את זה. על אחת כמה וכמה אי אפשר להפיץ את הספר באתרי אינטרנט המיועדים למתרגלים.

הטיפוח-תרגול הוא רציני. מה שאני רוצה שתצליחו לטפח זה אלוהויות, ובאותו הזמן תוכלו לאמת את הפא. רק בגלל זה לימדתי אתכם את הפא ונתתי לכם את הכבוד הנצחי שאף פעם לא היה לכם. זה לא כדי לאפשר לכם פשוט להפוך להיות גיבורים של אנשים רגילים במהלך ההתנגדות לרדיפה, אלא לאמת את הפא תוך כדי הסירוב של התכנונים והרדיפה של הכוחות הישנים וכך ללכת לקראת היותכם אלוהויות.

לי הונג-ג'י
19 בינואר 2004

 


1הערת המתרגמים: מתייחס  לספר מסוים שהוצא לאור על ידי מתרגלת דאפא. מאמרים עתידיים ברשת קלירויסדום ידונו בספר ובעניינים הקשורים אליו ביתר פירוט.