המורה דורש בשלום תלמידי הדאפא בראש השנה האזרחי של שנת 2004

תלמידי דאפא בסין,
תלמידי דאפא בכל העולם:

שנה טובה!

הרף עין של מצוקה זהו זמן,
הפא האמיתי בורא את העידן החדש;
ההוד והמרירות של השנים הארוכות,
הם רק כדי לקיים את המשאלה הכבירה ברגע זה.

למען היצורים החיים, למען אימות הדאפא, חתרו במרץ בדרך האלוהית!  השלמות וההרמוניה הנצחיות של העתיד קיימות בו זמנית עם ההוד שלכם!

לי הונג ג'י
31 בדצמבר 2003