ברכות לשנה החדשה לתלמידי דאפא ב 2003

שנה טובה לתלמידי הדאפא בסין!
שנה טובה לתלמידי הדאפא בכל העולם!

ירידה לעולם האנושי

כשהפאלון מסתובב וודאי יש טירוף,
כל משאבי המדינה מתכלים, מתרוצצים למעני.
במבט שקט על הליצנים, תכסיסיהם הזדוניים אוזלים,
מה שנשאר זה רק סוף העפר המתבדר ברוח.
חמשת אלפי שנות גלגולים, עננים וגשמים,
רואים את מהות המתרחש רק כשמברישים את כיסוי האבק.
מהו התפקיד הראשי בהצגה כבירה זו?
עשה את המסע לכאן רק למען היצורים החיים.

לי הונג ג'י
היום ה-29 של החודש ה-12, שנת הרן-וו בלוח המסורתי
31 בינואר 2003