טאתאגאתה

בא עם האמת, הנותנת שליטה מוחלטת
עובר בארבע קצוות הארץ באופן חופשי ונוח
עקרונות הפא מופצים בכל העולם האנושי
עמוסה ביצורים חיים, סירת הפא מתחילה להפליג

לי הונג-ג'י
13 במאי 2002