מחשבות נכונות ופעולות נכונות

המואר הגדול אינו פוחד מסבל
רצונו מחושל מוצק כיהלום
ללא החזקה לחיים או למוות
הולך בדרך תיקון הפא בגלוי ובאצילות

לי הונג-ג'י
29 במאי 2002