Arte TV, רשת טלוויזיה גרמנית שידרה ב-18 באוגוסט 2007 חדשות סקירה אודות האירועים הקשורים ב"מרוץ לפיד זכויות האדם" בברלין. ערוץ הטלוויזיה גם ראיין את הגברת דאי ג'י-ג'ן, מתרגלת פאלון גונג אוסטרלית ממוצא סיני, מול השגרירות הסינית בברלין שם קיימו מתרגלי הפאלון גונג מספר פעילויות. המשטר הקומוניסטי הסיני רדף את בעלה של הגברת דאי למוות בסין כיוון שתרגל פאלון גונג.

הסיקור החדשותי הזכיר כי "לפיד זכויות אדם, הנושא במהותו מחאה, הודלק באתונה שביוון ב-9 באוגוסט ונישא היום לברלין. בעוד המשחקים האולימפיים אמורים להתקיים בעוד שנה מהיום בבייג'ינג, מארגני הפעילויות רצו להעיר את תשומת לב הציבור הרחב לגבי הפרות זכויות האדם המתמשכות בסין".

הכתבת אלכסנדרה ג'ייניק (Alexandra Jaenicke), מטעם ערוץ הטלוויזיה, הציגה על רקע השגרירות הסינית את הגברת דאי בפני הצופים: "הגברת דאי חוותה באופן אישי את הפרות זכויות האדם החמורות בסין. היא הגיעה לשגרירות הסינית בברלין כדי להשתתף במחאה וכדי למשוך את תשומת לב הציבור. בעלה המנוח היה גם הוא, כמוה, מתרגל פאלון גונג. הוא נכלא ונרצח באכזריות כיוון שלפני 6 שנים הוא הבהיר את האמת בנוגע לפאלון גונג באופן גלוי וקרא למשטר הקומוניסטי הסיני להפסיק את הרדיפה".

הגברת דאי החזיקה תמונה בידה ואמרה: "זהו בעלי ובתי כשהייתה בת שישה חודשים. זוהי התמונה המשפחתית האחרונה בה הצטלמנו יחד. יש מיליוני משפחות בסין שנמצאות במצב דומה [...]. ישנם גם מיליוני ילדים הסובלים מהכאב אותו בתי נושאת. אף אחד מאיתנו לא יכול לראות את דמעותיהם או לשמוע את בכיים".

הגברת ג'ייניק המשיכה: "כאזרחית אוסטרלית, יכולה הגברת דאי להביא את בתה, לנסוע למדינות שונות ולספר לעולם כולו מה באמת קרה למשפחתה, כיצד מבצעים שטיפות מוח בכוח למתרגלי פאלון גונג במחנות עבודה בכפיה בסין, וכיצד קוצרים מהם איברים למטרות השתלה".

הגברת דאי אמרה: "ביקרתי במחנה הריכוז אושוויץ עם בתי. למחנה הריכוז הגיעו מבקרים מכל העולם ואף אחד מהם לא עזב עם חיוך. העולם נשבע פעם "לעולם לא עוד", אך מצב דומה מתרחש כיום בסין בימים אלה".

מר וולקר דייטץ (Volker Dietz), חבר ב"קואליציה לחקירת רדיפת הפאלון גונג בסין" (CIPFG), שארגנה את "מרוץ לפיד זכויות האדם", אמר: "יש סיבה לכך שאנו עומדים היום בברלין. במהלך המשחקים האולימפיים של שנת 1936, כשנערכה בברלין תעמולה רחבת היקף, נבנו במקביל מחנות ריכוז, קילומטרים ספורים משם. המשטר הקומוניסטי הסיני משחזר את ההיסטוריה – הם מכינים את התעמולה ואת המופעים שלהם בצורה בזבזנית, בעוד שמחנות ריכוז התקיימו ונבנו שם מזה מספר שנים.

הגברת ג'ייניק הוסיפה: "לא רק שהגברת דאי תחרים את המשחקים האולימפיים בבייג'ינג, אלא שהיא גם תקרא לעולם כולו לעצור את הזוועות שמבצע המשטר הסיני כדי שמתרגלי הפאלון גונג לא יסבלו מגורל זהה לגורל בעלה".