להיכנס לשער של אין-חיים

קשה לרדת מגבו של נמר כשרוכבים על נמר
בני אדם אף רוצים לאתגר אלוהויות
בזה שהמרושעים מבצעים את מעשיהם עד הסוף
הם סותמים לגמרי את סיכויי הישרדותם

לי הונג-ג'י
13 במאי 2002


לרכוב על נמר: ביטוי סיני המתייחס למצב שקשה, ואף בלתי אפשרי, לצאת ממנו.