לאחרונה הוצאו פקודות סודיות שבעל פה על ידי משרד 610 הקובעות כי המשטרה, מוסדות התביעה וארגוני בתי המשפט, בכל הרמות, יכולים שלא לקבל האשמות, עתירות או תביעות כלשהן המוגשות על ידי מתרגלי פאלון גונג. מסמך סודי זה בא להחליף חוקים קיימים וסותר באופן בוטה את החוקה.

סעיף 5 בחוקה הסינית מצהיר כי "על כל הגופים המדיניים, הכוחות המזוינים, המפלגות הפוליטיות והארגונים הציבוריים, היוזמות וההתחייבויות, לציית לחוקה ולחוק. כל פעולה המפירה את החוקה ואת החוק תיחקר. אף ארגון או אינדיבידואל לא ייהנה מהזכות להיות מעל לחוקה ומעל לחוק". סעיף 41 מצהיר כי "לאזרחים ישנה הזכות להגיש לגופים מדיניים תלונות והאשמות כנגד הפרת החוק או התרשלות בתפקיד של כל גוף או נושא משרה, או לחשוף מקרים מסוג זה". חוק המינהל האזרחי של רפובליקת העם של סין קובע כי "בהתייחס לתביעות משפטיות הנובעות ממחלוקות לגבי רכוש ויחסים אישיים בין אזרחים, בין אנשים שומרי חוק ובין ארגונים אחרים, ובין כל השלושה, יישם בית המשפט של העם את תנאי חוק זה".

חוק המינהל האדמיניסטרטיבי של רפובליקת העם של סין קובע כי "אם אזרח, אדם שומר חוק או כל ארגון אחר סבור כי הזכויות והאינטרסים החוקיים שלו הופרו על ידי פעולה אדמיניסטרטיבית ספציפית של ארגון אדמיניסטרטיבי או על ידי איש מאנשי הסגל של גופים אלה, הוא או הארגון יהיו רשאים להגיש תביעה בפני בית המשפט של העם בהתאם לחוק זה". אותם שני חוקים קובעים כי " בנוגע לתיקים אזרחיים, בית המשפט של העם ישתמש בכוח המשפטי (שבידיו). בתי המשפט של העם ישפטו בנוגע לתיקים אזרחיים באופן בלתי תלוי בהתאם לחוק זה, ולא יהיו חשופים להפרעה כלשהי מצד אף ארגון אדמיניסטרטיבי, ארגון ציבורי או אינדיבידואל".

'משרד 610' הוא ארגון טרור והוא הוקם בחשאי. למרות זאת, הוא רשאי להוציא פקודות לבתי המשפט לדחות תביעות משפטיות כלשהן המוגשות על ידי מתרגלי פאלון גונג. החוק הסיני נרמס בידי 'משרד 610'. פקודות אלו מפרות בצורה בוטה את החוקים הסינים, שבתי המשפט אמורים להקפיד עליהם בצורה מהימנה. אחרת, כיצד ניתן יהיה לטעון כי "תיקים חוקיים מנוהלים על פי החוק"?

במדינות ברחבי העולם, לאזרחים ישנה הזכות להגיש תביעות, אולם ליותר מ- 100 מיליון בני אדם, שהפרו את זכויות הרכוש והפרט שלהם בסין, אין מקום בו יוכלו להגיש תלונה.

כל הארגונים בסין, בכללם משרדי הממשלה, יוזמות עסקיות, קבוצות ציבוריות, (גופים) בבעלות פרטית וארגונים המנוהלים באופן עצמאי, חייבים לקבל אישור ברמות שונות, לפני שרושמים אותם על פי חוק. אולם, 'משרד 610' הוקם בהתבסס על רצונו של איש אחד – ג'יאנג זמין. אף יש לו, ל'משרד 610' את היכולת להוציא פקודות סודיות, שיכולות להחליף כל ארגון חוקי או מפלגתי. הוא הוציא פקודות בזו אחר זו, כשהוא שולח פקידים רשמיים הממהרים לבצע אותן. האם כל זה נעשה עבור רווחת המדינה, עבור השגשוג הכלכלי או עבור יציבות החברה? לא, זה לא נעשה בשל אף אחת מהסיבות האמורות. זה נעשה אך ורק על מנת להשביע את רצונו של רודן אחד שמונע על ידי קנאה ואכזריות.

כל עוד קיים ארגון זה, המתעלם מהחוק, לא תושג המטרה "לבנות מדינה סוציאליסטית המנוהלת על פי חוק", כפי שתואר על ידי 'הקונגרס הלאומי השישה-עשר' של 'המפלגה' וב'מושב המלא' השלישי והרביעי. מי יאמין אי פעם כי סין היא מדינה המנוהלת על פי חוק כל עוד 100 מיליון אנשים חשופים לדיכוי שרירותי של רודן ?