הזדעזעתי לשמוע את הידיעות האחרונות על מתרגל הפאלון גונג, גו ג'יאן-מין, שנרצח ברדיפה כתוצאה מהתעללות גסה וחמורה. הראיות מצביעות על כך שצוות בית- החולים של כלא טי-לאן-צ'יאו בשנחאי התעלם בכוונה תחילה מקדושת חיי האדם.

לעיתים קרובות משתמש הצוות בבית חולים זה בהליך "האכלה בכפייה" כשיטה לעינוי מתרגלים השובתים רעב. הם קושרים את המתרגל למיטה וכופתים אותו באופן שלא יוכל לזוז.

אני זוכר ששלחו אותי לבית החולים הזה במטרה שיענו אותי שם, לאחר ששבתי רעב שלושה ימים. השומרים ורופאי בית החולים דחפו צינור עבה מאד לתוך אפי. חשתי כאילו הצינור הוכנס לתוך לבי ומעברי הנשימה, וכי אני עומד להיחנק. מאחר ודיי ורגליי היו קשורות, לא יכולתי אפילו להיאבק. האדם שדחף את הצינור הרגיש שמשהו לא כשורה, ומשך אותו החוצה. פרץ הדם היה מיידי. הם הכניסו שוב את הצינור ואני איבדתי את הכרתי.

האחראים וצוותות בית החולים משתמשים בדרכים בלתי אנושיות להתעלל ולרדוף מתרגלים המטפחים "אמת-חמלה-סובלנות". מתרגלים שעונו בבית חולים זה יודעים היטב מה הביא למותו של גו ג'יאן-מין בבית חולים זה, מאחר שעברו עינויים אלה בעצמם. עינויים אלו נחשפו עתה, ואנחנו דורשים מהאחראים וצוותות בית החולים להפסיק את המעשים הזדוניים האלה.