למדתי פאלון דאפא בשנת 1995. רצוני לשוחח ולשתף התנסות עם כל המתרגלים אודות שלושת הדברים: ללמוד את הפא, לשלוח מחשבות נכונות ולהבהיר את האמת.

1. להיווכח בחשיבות של לימוד הפא

קיבלתי את הפא בהיותי סטודנט במכללה. באותה תקופה התמדתי לקרוא ספרים וללמוד את הפא. מן הקריאה, הייתי מעתיק ומדקלם את הפא, בהדרגה נוכחתי בעוצמה ובהדר של הפא. ההתקדמות שלי הייתה בהתחלה מאוד מהירה. הייתי עסוק בלתרגל וללמוד את הפא. באותו זמן נפתחה העין השלישית שלי. הייתי מסוגל לראות דברים יפים ממדים אחרים, כמו פאלונים עטופים בטבעות אור מדהימות. ההכרה עיקרית שלי יכלה לעזוב את גופי ועוד דברים מעין אלו. אבל בנושא הפצת הפא, לעיתים ההחלטה שלי להדריך מישהו ללמוד את הפא הייתה מבוססת על הערכה שהייתה לי לאותו אדם. אם המתרגל היה טוב, זה היה כמו לגלות מטמון קבור, והייתי משתף אותו בניסיון וההבנה שלי של הפא. נראה שהיה חוסר בהבנה שלי שהראה על אנוכיות.

בתום הלימודים שלי, הואט קצב לימוד הפא כי לא הייתה סביבה לכך במקום העבודה שלי. כבר לא הרגשתי שאני מתקדם במרץ ובאומץ. באותה תקופה, האווירה הכללית, שלא כרגיל הייתה מתוחה אבל אף אחד לא דיבר על כך. כשקראתי פרסומים המשמיצים את הדאפא הייתי קורע אותם לגזרים. אם הייתי עד לשיחה בה דיברו בחוסר כבוד לדאפא, הייתי מחליף את הנושא. באותה תקופה הייתי מבטל את ההתקפות באופן פסיבי. לא יזמתי שיחה כדי לספר לאנשים על האושר שלי לאחר תרגול ולימוד הפא. בסוף שנת 2000 העבירו אותי לחברה חדשה במקום מרוחק. הייתי עמוס בעבודה והיה לי קושי להשיג את מאמרי המורה החדשים. חל פיגור בתרגול ולימוד הפא שלי, ואף כי הרגשתי עצמי מטפח לא הייתי בטוח שאוכל להגיע לשלמות. לא ידעתי מה יהיה בעתיד. הרגשתי תקוע עם עצב ומרירות בלב.

מאוחר יותר עזבתי את העבודה וחזרתי לעיר של מקום העבודה המקורי שלי. עבודתי החדשה הייתה קלה יחסית והמצב די טוב. במקרה עמית מסר לי שם של אתר המאפשר גישה לאתרים זרים. אחרי שנכנסתי אל האתר http://www.minghui.ca הייתי נרגש. ראיתי במקוון את מאמרי המורה. לבי נהיה מיד קורן, והרגשתי עמוקות את ההבנה השגויה שלי, והבנתי כי בגלל ההחזקות שלי הלכתי בדרך רעה . חזרתי לצעוד בדרך של האני האמיתי שלי. הערכתי ביותר את ההזדמנות ובנחישות קראתי שוב ושוב את המאמרים החדשים של המורה. הגעתי לאיזון בין הטיפוח האישי שלי ותיקון הפא ושבתי בהדרגה להתנהג על פי הדרך הגדולה של תיקון הפא.

במשך התקופה הזו הגעתי למסקנה שדאפא הוא בסיסי. לו לא היה הפא, ולא היינו יכולים ללמוד את הפא, והתוצאות יהיו מעוררות אימה. אני מקווה שההתנסות שלי יכולה להזהיר את עמיתי המתרגלים שאינם יכולים ללמוד את הפא היטב. העריכו את דאפא ונצלו את ההזדמנות לתרגל, שלא תשוב לנצח.

2. תמיד לתקן מחשבות לא נכונות.

בתחילה, בגלל שלא הייתי מסוגל לראות או להרגיש דברים המתרחשים בממדים אחרים, לא הבנתי את תפקיד המחשבות הנכונות. תוך לימוד הפא ללא הפסק, הגעתי להבנה טובה יותר של העוצמה האדירה בשליחת מחשבות נכונות, המשימה המשמעותית שדאפא הטיל עלינו והציפייה של כל היצורים החיים. לכן אני שולח מחשבות נכונות לפחות בארבעת המועדים היומיים הקבועים, ובכל שעה כשזה מתאפשר לי. לבסוף ככל שאני מאמין בדאפא ובמורה, ככל שאני מרגיש את חוזק החמלה שלהם, כך אני ממשיך באופן יציב במחשבות נכונות. שדה האנרגיה של גופי הפך חזק מאוד.

בשל העובדה שהחלפתי תכופות את מקום עבודתי והזהירות בה נהגתי בעת הבהרת האמת, לא השארתי פרצות שהכוחות הישנים והרוע יוכלו לנצל. אני בדרך כלל מקפיד לשלוח מחשבות נכונות לעיתים קרובות. כשאני מגלה אפילו מחשבה זעירה לא תקינה, אני מיד מטפל בה על ידי מחשבות נכונות. למשל כשיום אחד קראתי את המאמר בקלירוויסדום "לבבות האנשים הם הקובעים את העתיד", סיפור על מענים הנענשים בשל חטאיהם, הרגשתי מאושר על שרשעים באו על עונשם. מיד טיפלתי במחשבה עם מחשבות נכונות, והזכרתי לעצמי לא להיות נלהב מדי. ידעתי שהתלהבות היתר שלי באה בגלל שלא זכרתי את אצילותו של הפא. יש עקרון ביקום "יש גמול לטוב ועונש לרוע". דאפא מתייחס ליצורים חיים בחמלה עצומה אבל הוא גם בעל סטנדרטים קפדניים. כל עוד אנשים יכולים להבין נכון את הסטנדרט הבסיסי של דאפא, הדאפא ייתן להם הזדמנות להינצל. מצד שני אם אנחנו מוותרים ומצערים את אלה הפועלים לא נכון ומבקרים את עצמנו על כך שלא מביאים להם הצלה, זאת אומרת שאנחנו לא מסכימים לעקרונות של היקום החדש. והמחשבה הזאת יכולה למחוק את הצד האלוהי שבנו. וודאי שעלינו להבין שיש להבהיר את האמת ברמה גבוהה ביותר ולנסות ולהציל בעתיד יותר יצורים חיים.

3. להבהיר את האמת ולהציל יצורים חיים.

הרגשתי שדאפא הוא האוויר הרענן שעל כל אחד לנשום. אם הוא חסר לנו, ניחנק ונמות. אני רוצה שכל אחד ינשום את האוויר הרענן הזה.

הבהרתי את האמת בהתאם למצבי. בעת הבהרת האמת נוכחתי שאם אני לא לוקח יוזמה, התנאים שנוצרו עבורי לאמת את הפא ילכו לאיבוד. בעת הבהרת האמת, האנשים הבינו את הדאפא כמו בתגובת שרשרת. אחרי שאדם מתוודע לאמת, הוא מספר לקרוב משפחה שלו ואז גם לאדם בעל סמכות ולעמיתים שלו. הסיפור שלו מאמת מה שעמיתיו כבר שמעו ומאפשר להם לקבל את האמת ולהסכים לה. מרצה שהיה מתרגל הבהיר בקורס, בצורה מתוחכמת את האמת לסטודנטים שלו תוך ההרצאה שלו. אדם אחר שנחשף להבהרת האמת מספר פעמים עבר מחוסר אכפתיות והימנעות מן הנושא לדאגה. לאחר מכן הוא חתם באינטרנט על עצומה נגד הרדיפה, בכך הצהיר על אמונתו באצילות והדבקות שהראו מתרגלי פאלון דאפא. אדם אחר הביע זעזוע מהרדיפה של דאפא והרהר במהות הרדיפה באיכפתיות.

קיימות דרכים רבות להבהרת האמת, בנוסף להבהרת האמת פנים אל פנים, התקנתי מקום קטן לחומרי הסברה. הייתי מעצב חומרי הסברה, מדביק אותם, מדפיס ושולח אותם בדואר, שולח מסרים כתובים, שורף CD ומכתבים ומחלק את חומר ההסברה. בעת בחירת תוכן החומר, ניסיתי לבחור את הטוב והמובן ביותר. מהניסיון האישי שלי, הבנתי לעומק את הערך של לעבור את מחסומי הסגר על האינטרנט על מנת לגלוש באתרי דאפא ואתרים זרים אחרים וכך שלחתי לעיתים קרובות דרך אימייל תוכנות לעקיפת הסגר על האינטרנט או כתובות של אתרי פרוקסי (proxy). על אף כל השיטות האלה, תמיד הרגשתי שאני עדיין רחוק מלהשיג את המטרה המובנת והרווחת על מנת שאמת תגיע לכל אדם. אבל דאפא העניק לנו חוכמה וכוחות על טבעיים, אז תמיד מוצאים דרכים חדשות להבהרת האמת. בכל אופן יש להתייחס להזדמנויות עם מחשבה נכונה וכל הזמן לפרוץ קדימה. אם הדבר מועיל לתיקון הפא, חייבים לפעול ביזמתנו אנו. פעם עזרתי למתרגל. למדנו יחד את הפא, אבל הוא עדיין לא התקדם. כאשר הוא ביקר את עצמו מאוכזב, עודדתי אותו ולא נתתי לו ליפול במלכודת שתיצור מחסום במחשבותיו. סיפרתי לו על ערך ההזדמנות הזו, ועודדתי אותו להתחיל צעד אחר צעד. עמדתי על חשיבות לימוד הפא על ידי שיתוף ההתנסות שלי. המתרגל הזה עבר עכשיו שינוי גדול מאוד.

לבסוף, בוא נעשה מאמץ לעודד אחד את השני בין המתרגלים עם מלותיו של המורה:

"במהלך תיקון הפא צריך מחשבה נכונה, לא צריך לב אנושי"

"אינני רוצה להשאיר אף תלמיד דאפא מאחור, אבל אתם צריכים לשפר את עצמכם באמצעות לימוד פא וטיפוח תרגול אמיתיים! הצילו את אנשי העולם במהלך אימות הפא, בצעו היטב את שלושת הדברים שתלמידי הדאפא אמורים לעשות. התקדמו במרץ, הניחו את ההחזקות האנושיות. הדרך האלוהית אינה רחוקה עוד."