זיו מאור (11/1/2007)

[...]

השלטון בסין הוא טוטליטארי. המדינה נשלטת על ידי המפלגה הקומוניסטית של סין. שמה הרשמי של המדינה – הרפובליקה העממית של סין – יפה כדי לתאר עד כמה הממשל מנותק כליל מהעם. כל העיתונים וכלי התקשורת בסין, מפוקחים על ידי הממשלה באופן הדוק, והמסרים המועברים בהם מגויסים לחלוטין למען הממשל. כל תנועה שלדעת הממשלה מסכנת את הממשל, מדוכאת ברגל גסה. שיטות מפוקפקות הזכורות מימי ברית המועצות, כמו העלמת אנשים וחקירות בעינויים, הן דבר נפוץ בסין. ההפגנות היחידות שמתקיימות הן הפגנות תמיכה בממשל. בעיות וכשלים בממשל אינם זוכים כלל לחשיפה. סין היא לא החלום הדמוקרטי בהתגלמותו, אבל העולם המערבי סולח לסין על כך, כנראה בגלל חשיבותה הכלכלית.

[...]

שיעור בהפרת זכויות אדם

[...]

כל אזרח סיני חייב לחתום על אמנה המגנה את הפאלון גונג. מי שמסרב לחתום, מסולק ממקום עבודתו או לימודיו, ועובר סדרת חינוך שמטרתה לגרום לו להתנער מהפאלון גונג. מי שמסרב לעשות זאת אחרי סדרת החינוך, נידון לעינויים נוראיים כמו מכות חשמל, התעללות מינית, האכלה כפויה של חומצות ועוד זוועות.

הפאלון גונג איננה כת, היא בסך הכל גישה. במונחים ישראליים, ייחשבו הפאלון גונג לאנשים המעדיפים לצפות בערוץ 10 ולא רק בערוץ 2: מדובר בהעדפות תרבותיות אישיות. מה שהפך את העניין לנושא בעל משמעות, הוא רדיפת הממשל. כמובן שאין מדובר בקבוצה הנרדפת היחידה בסין.

[...]