שלוש מתרגלות נעצרו באופן לא חוקי במרכז המעצר המקומי למשך שנה ותשעה חודשים.

כשנודע לנו שבית המשפט החליט לשחררן בתשע בבוקר, כמה בני משפחה ומתרגלים עמדו משני צדי הכניסה למרכז המעצר. שלחנו מחשבות נכונות וחיכינו לבואן של המתרגלות.

כששוטר שאל בן משפחה מדוע כל כך הרבה אנשים הגיעו, הקרוב ענה, "באנו לאסוף את בנות המשפחה שלנו". אז השוטר אמר שמכיוון שיש שם כל כך הרבה אנשים, הם לא ישחררו את המתרגלות. כמה
מהמתרגלים החליטו לעמוד ליד הכניסה, בשעה שהאחרים התפזרו סביב מרכז המעצר.

משפחתה של מתרגלת א' אספה אותה בעשר בבוקר.

בסביבות עשר וחצי בבוקר, מתרגלת ב' שהיא מעיר אחרת, הגיעה במכונית משטרה. המתרגלים שעמדו ליד הדלת בקשו שב' תשוחרר ממכונית המשטרה כדי לנסוע הביתה עם אחד מבני משפחתה. השוטר צילם
את המתרגלים ואיים עליהם. המתרגלים לא נבהלו.

לאחר זמן מה, מתרגלת ב' אמרה לכולם שהיא תהיה בסדר ושלא ידאגו לה, אז המתרגלים האחרים זזו משם. מתרגלת ב' חזרה הביתה בשלום באותו אחר הצהריים, וכולם נשמו לרווחה כשהגיעה הידיעה על כך.

מתרגלת ג' נאספה על ידי משפחתה בסביבות אחת עשרה בבוקר.

שיתוף פעולה מושלם

שלוש המתרגלות הפעילו אתר ייצור חומרי מידע. כשהן נעצרו באפריל 2012, המשטרה החרימה חומר רב, כולל שטרות כסף שמודפסים עליהם מסרים של הבהרת אמת. כשנודע למתרגלים המקומיים על
המעצר, הם נפגשו כדי לדון על תכנית הצלה. גם הסתכלנו פנימה כדי לזהות את הבעיות שלנו ואת הסיבה שגרמה לתקרית הזאת.

כמה מתרגלים אמרו שהם הבינו שהם היו אנוכיים מדי והסתמכו על המתרגלות האלו בכל דבר. המאסטר ביקש מאתנו להקים אתרי ייצור חומרים בכל מקום, אך לא חלקנו את עומס העבודה, אלא הטלנו את
העבודה והאחריות על המתרגלות האלו.

הן נעשו עסוקות כל כך שנותר להן זמן מועט ללמוד את הפא, והכוחות הישנים ניצלו את הפרצות שלנו. מצאנו את ההחזקות שלנו ושלחנו מחשבות נכונות להיפטר מהן.

לאחר שהחלטנו מה לעשות, חילקנו בינינו את הדברים שצריכים להיעשות. מתרגל אחד דיווח באתר מינג הווי על המעצר הבלתי חוקי. שניים מאתנו יצרו קשר עם כולם שישלחו מחשבות נכונות. מתרגלים רבים
בעיר השתתפו בשליחת המחשבות הנכונות, לא משנה כמה עסוקים הם היו, והם לא הפסיקו עד שחרורן של המתרגלות. שני מתרגלים ביקשו מהמשפחות של המתרגלות העצורות לבקש באופן רשמי מ"משרד 610" וממשרד ביטחון הפנים לשחרר את בנות משפחתן. מספר מתרגלים נוספים הודיעו למתרגלים בקבוצות לימוד פא שונות על המצב ושישלחו מחשבות נכונות.

כמה מתרגלים שלא השתתפו באופן ישיר בתיאום, עבדו חרש קשה כדי להציל את המתרגלות. הלבבות של כולם היו יחד וזה היה ביטוי של

"עניינו הוא גם עניינך ועניינך הוא גם עניינו." (הרצאת פא בוועידת הפא בוושינגטון די. סי. 2002).

ואז שכרנו עורך דין מבייג'ינג. גם הבהרנו אמת לעורכי דין מקומיים ובקשנו מהם להסביר את המצב ל"משרד 610" ולוועדה לענייני חוק ופוליטיקה (PLAC).

קבוצה של מתרגלים מבוגרים שלחה מכתבים למשרד 610 המקומי ולוועדה לענייני חוק ופוליטיקה ויעצה להם לא לפעול בניגוד למצפונם.

חלק מאיתנו יצרו קשר עם המתרגלות העצורות ועודדו אותן לשמור על מחשבות נכונות. שלוש המתרגלות שמרו על מחשבות נכונות חזקות, ובשלילת הרדיפה לא חתמו על אף הצהרת התחייבות.

המשפט

לאחר שהחזיקו את המתרגלות במעצר יותר משנה, הרשויות קבעו תאריך למשפט בדצמבר 2013. תיאמנו עם מתרגלים מקומיים והתחלנו לשלוח מחשבות נכונות בבית שלושה ימים לפני המשפט, כדי לסלק את
גורמי הרשע בממדים אחרים.

ביום המשפט, מתרגלים רבים שלחו מחשבות נכונות מסביב לבית המשפט מ-8:00 בוקר. מתרגלות ב'. ו-ג'. נשפטו בבוקר ומתרגלת א' נשפטה אחר הצהריים.

כמה מתרגלים ראו מעל בית המשפט סימניה ענקית שמשמעותה "מְיֶה". מחוץ לבית המשפט עמדו רק כמה שוטרים במדים ואף לא אחד בבגדים אזרחיים. הרגשנו שהאווירה הפסיקה להיות לוחצת. בנוסף, יותר מ-
20 מתרגלים נכנסו לאולם בית המשפט, וכולם שלחו מחשבות נכונות והקשיבו לטענות עורכי הדין.

עורכי הדין הצביעו על כך שזה מנוגד לחוקה ליישם את "סעיף 300" של חוק הקרימינולוגיה כדי להפליל מתרגלי פאלון גונג, ושזה לא חוקי לעצור אותן לתקופת זמן ארוכה כזו. הם גם ציינו שלערוך חיפושים
ללא צו בית המשפט זה לא חוקי, שלגנוב רכוש פרטי זה לא חוקי ושהמתרגלות לא עברו על שום חוק כשהדפיסו ספרי פאלון גונג וחומרים. התובע לא הכחיש זאת.

במשך הבוקר ואחר הצהריים, מתרגלים מעבר לים התקשרו לבית המשפט לתבוע את שחרורן של המתרגלות. כשסגל בית המשפט לא יכול היה לעמוד במספר השיחות הטלפוניות, הם ניתקו את קווי הטלפון.

לאחר המשפט, בית במשפט לא הודיע מיד על השחרור. אז המתרגלים המשיכו להסיע את בני המשפחה של המתרגלות למשרד 610 ול- PLACכדי ללחוץ למען שחרורן. לאחר 13 יום, בית המשפט הסכים
לשחרר אותן.

ללכת אחד בעקבות השני

שלוש המתרגלות חזרו הביתה, ורבים מהשוטרים בחרו בעתיד טוב למען עצמם. בעבר, כשהמשטרה מצאה כל כך הרבה חומרים של פאלון גונג, המתרגלים היו נשפטים ל-8 או עשר שנות מאסר לפחות.

המאסטר אמר:

"כאשר לתלמידים יש מחשבות נכונות רבות, למורה יש הכוח להפוך את הגאות". ("הקשר שבין המורה לתלמיד", "הונג יין II" תרגום זמני)

תהליך ההצלה כולו התבצע לפי התכנונים של המאסטר, ורק למאסטר יש את המילה האחרונה.

כל המתרגלים התעודדו בעקבות מה שקרה. זה מאמת בבירור את מה שהמאסטר אמר:

"הרוע גמור, הסביבה השתנתה, אז אפילו עוד יותר אל תרפו את הטיפוח של עצמכם."
("ברכות", יסודות להתקדמות במרץ 3)