(מאמר זה פורסם במקור ב-10 בינואר 2003 באתר מינגהוי. הערות העורך מסומנות ב-[])

במילונים אמריקאים, המונח "רצח עם" מוגדר כהשמדה מכוונת ושיטתית של קבוצה על בסיס השתייכות גזעית, פוליטית, תרבותית או דתית.

דוגמא טיפוסית תהיה שואת היהודים במלחמת העולם ה-II. אשר הייתה השמדה טוטאלית של כל היהודים. מטרתה הייתה להכחיד את הגזע היהודי בכוכב זה. בימינו, כאשר אנשים חושבים על "רצח עם" הם לרוב חושבים על השואה במלחמת העולם ה-II.

בשדה הקרב המזרחי במלחה"ע II, הצבא היפני הרג יותר סינים מאשר היהודים שהרגו הגרמנים. אולם האכזריות היפנית לא נחשבה כ"רצח עם" מאחר וזו לא הייתה הכחדה מכוונת שיטתית ומתכוננת של העם הסיני.

בקיצור "רצח עם" כוונתו הכחדה שיטתית של קבוצת אנשים (ללא הגבלת גזע) ומטרתו העיקרית היא להשמיד את כל הקבוצה. באופן מסורתי המבצעת היא בד"כ מדינת לאום.

כפי שמוגדר בידי החוק הרומאי למשפט בין לאומי – ICC, " 'רצח עם' כוונתו לכל אחד מהמעשים הבאים המבוצעים עם כוונה להשמיד, כללית או חלקית, קבוצה לאומית, אתנית, גזעית או דתית כגון:

א) רצח חברי הקבוצה

ב) פגיעה גופנית או נפשית קשה לחברי הקבוצה

ג) להטיל במתכוון על קבוצה תנאי- חיים המתוכננים להביא לידי הרס פיזי כולל או חלקי.

ד) מאמצים מרשימים למניעת ילודה בקבוצה

ה) העברת ילדי הקבוצה בכוח אל קבוצה אחרת.

באוקטובר 2002, כמה מתרגלי פאלון גונג הגישו תלונה נגד ג'יאנג זמין על ביצוע רצח עם. [חלק ממדיניות רצח העם של ג'יאנג כנגד הפאלון גונג הייתה "הרסו את המוניטין שלהם, חסלו אותם כלכלית והשמידו אותם פיזית"] שום חוק מלבד ההגדרה שלמעלה ל"רצח עם" אינה יכולה לתאר במדויק יותר את רדיפתו המרושעת של משטר ג'יאנג אחר מתרגלי הפאלון גונג בארבע השנים האחרונות. מקרי מוות של מתרגלי פאלון גונג שנרדפו מדווחים מידי יום באינטרנט. ישנם אין ספור סיפורים לא ידועים של מקרי מוות שלא עברו את חסימת המידע ההדוקה של משטר ג'יאנג. השיטות הרגילות של הרדיפה הן עינויים מרושעים הכוללים הלם חשמלי, ספסל נמר, תא מים, מניעת שינה, חשיפה למזג אוויר חם וקר בצורה קיצונית, כוויות מברזל מלובן, עבודת פרך קשה וכו'. מספר אין ספור של מתרגלים שותקו עקב העינויים שסבלו. הם הכניסו מתרגלים בריאים לבתי חולים לחולי נפש, הזריקו להם כימיקלים המשנים את מבנה המוח וגורמים לאי סדר נפשי חמור. שיטות אלה של הרדיפה עונות בצורה חמורה על שתי הקטגוריות הראשונות של הגדרת ה-ICC ל"רצח עם".

בנוסף משטר ג'יאנג מפיץ באופן שיטתי אין ספור שקרים, השמצות ומוביל התקפות מרושעות על הפאלון גונג באמצעות שליטה חזקה באמצעי התקשורת הארציים, כולל הטלוויזיה, הרדיו, העיתונים וכל שאר אמצעים התקשורת. מכריח בתי ספר, מחלקות ממשלה ושאר יזמים וארגונים לרדוף את מתרגלי הפאלון גונג. כתוצאה מכך, מתרגלי פאלון גונג אינם יכולים ללכת לבית ספר, לעבודה ולנהל חיים חברתיים נורמליים. אין ספור משפחות פורקו והוכרחו להפוך לחסרות בית בכדי להימנע ממעצר. מספר גדול של מתרגלי פאלון גונג אינם יכולים לחיות חיים נורמליים. זוהי בדיוק הקטגוריה השלישית של הגדרת ה-ICC ל"רצח עם".

למעשה מטרת המסע להשמדת הפאלון גונג היא השמדת האמונה בשיטת הפאלון גונג. כל האמצעים והשיטות בהם הם משתמשים בכדי לרדוף את המתרגלים הם בכדי להכריח אותם לנטוש את אמונתם בפאלון גונג, ולבסוף להשמיד את קיום הפאלון גונג. הם ניסו לשנות מתרגלים נפשית בהכריחם אותם להשתתף בכיתות לשטיפת מוח. המטרה של השינוי הוא לטהר את מוחם של המתרגלים מעקרונות הפאלון דאפא. מסע הרדיפה הזה הוא תחת שליטה ישירה של משרד ה-610 שהוקם בידי ג'יאנג. מטרת משרד ה-610 היא לתת פקודות לרדוף את מתרגלי הפאלון גונג, כך שהוא אחראי ישירות לביצוע פשעי רצח העם.

שואת היהודים הוכרה באופן רחב שנים אחרי כן. היום, אם אנשים יבינו שרצח העם כנגד הפאלון גונג קורה בהווה ויעזרו למנוע אותו, האנושות תהנה ללא ספק מעתיד נפלא.