יש אזורים בסין, בהם הופיעו טפסים מסוימים. אומרים שכולם חייבים למלא אותם, והכותרת היא "עובדות הרדיפה של תלמידי פאלון גונג". יש בהם טורים לשם, מין, גיל, השכלה, מקצוע, כתובת, וההיסטוריה האישית של הרדיפה. נטען שזה נדרש מלמעלה על-ידי מישהו גבוה, ושלאחר שממלאים את זה, זה ישלח לאלה הנמצאים למעלה, יועבר מעלה משכבה לשכבה, ולבסוף יינתן לידי "הגבוה ביותר". כאשר מילים כאלה מועברות בין מתרגלים, יש מתרגלים שכבר הבינו שזה לא מתאים לעקרונות הפא של הדאפא. אימות הפא של תלמידי הדאפא והצלת היצורים החיים באים כולם מהלב. הדאפא דורש שלא יהיו לנו ארגונים של אנשים רגילים ודרגות, ושלא נאפשר איסוף רשימות שמיות של מתרגלים. לצורה כזו של איסוף עובדות על הרדיפה יש השמטות חמורות, כאשר מודדים אותה אל מול עקרונות הפא. בנוסף לכך, בתהליך של העברת הרשימות השמיות, כמו גם בצעדים השונים שבדרך, יש פגמים רציניים בנושא של בטיחות. יש סיכוי גבוה שהרוע ינצל את ההשמטות ויגרום לאבידות לתלמידי הדאפא.

המשמעות של קיום תלמידי הדאפא בתקופת תיקון הפא היא בהחלט לא רק להגיע לשחרור אישי באמצעות טיפוח, אלא, היא להציל את אנשי העולם ויצורים חיים בתקופת תיקון הפא. אולם חשיפת הרדיפה על-ידי הרוע נעשית על-ידי תלמידי דאפא מרצונם הטוב בלבד, ועל בסיס התנדבותי. ההמלצה היא שהם יעשו את המיטב שלהם כדי לבסס אמצעים לתקשורת חד קווית עם אתר האינטרנט Clearwisdom, ויתקדמו בצורה בטוחה. בתוך הדאפא לא קיימות רשימות שמיות כלשהן. במצבים כמו המצב שנוצר עקב הטופס הזה לאיסוף שמות, צריכים תלמידי דאפא מיד ובאופן ישיר להצביע בפני חבריהם התלמידים שהעבירו את הרשימה על הדברים שאינם מתאימים לדאפא, כשבליבם כוונות טובות של להיות אחראים כלפי עצמם, כלפי תלמידים אחרים, וכלפי הפא, כך שיוכלו להשתפר יחד. בתיקון הפא, כל דרך לעשות את הדברים שיש בה החזקה של לעשות דברים, של קנאות, של התפארות, ושל החזקות אנושיות אחרות שעורבבו היא מסוכנת ביותר, ותביא למגוון תוצאות חמורות. אז זה הכרחי שכולם, במהלך לימוד הפא בהתמדה וביציבות, יזכירו זה לזה באופן מתמיד ויתקנו את עצמם, כך שישיגו באופן הטוב ביותר את התוצאה של להגיע לשלמות באמצעות טיפוח והצלת יצורים חיים.

בנוסף לכך, לאחרונה התרחשו בזה אחר זה מקרים של איסוף חתימות בין מתרגלים, בתהליך של הבהרת האמת על-ידי תלמידי דאפא מעבר לים. הבהרת האמת של תלמידי הדאפא היא בכדי שאנשי העולם יזכו בהצלה, בכדי לסלק את הרדיפה הזו שהרוע מקיים כנגד הדאפא ותלמידי הדאפא, ולמזער את האבדות. אנחנו לא מחפשים שום דבר בעולם הזה. אז בין אם זה איסוף חתימות או צורות אחרות של הבהרת האמת, אנחנו לא יכולים להיענות לנוחיות וללכת בעקבות מספרים בלבד, אלה להתייחס להבהרת האמת להמונים, ולהצלת בני אדם בעולם כדבר היסודי, בעוד ובאותו הזמן לעשות את מיטב יכולתנו בכדי לדון בהבנה בדברים על בסיס עקרונות הפא והמצב בכללותו. עלינו להשתמש בתבונה הקולקטיבית שלנו ולתאם בכדי לפצות בודדים שהתרשלו בנוגע לפא, לנקות את ההפרעה שהובאה על-ידי המנטאליות של אנשים רגילים, ולא לספק לרוע דרכים נוחות לרדוף אותנו.