היו צלולים

תלמידי דאפא, מחו את הדמעות,
השטן הדמוני – התמוטט לחלוטין.
הבהירו את העובדות, שלחו מחשבות נכונות,
חשפו את השקרים, נקו את השדים הרקובים.

לי הונג-ג'י
1 בספטמבר 2002