מנהל אקדמיית פורסט באנדהרה פראדש ביקש לאחרונה ממתרגלי פאלון גונג להציג את השיטה בפני 140 צוערים הלומדים באקדמיה לשוטרים, הנמצאת במרחק 25 קילומטר מהידראבאד. שני מתרגלים הסבירו על השיטה, הדגימו את התרגילים והבהירו את האמת. זו הייתה הזדמנות אדירה.

3 תמונות: שוטרים באקדמיית פורסט מתרגלים את הפאלון גונג

אחרי הפעילות שיבחו המנהל ואחרים את הפאלון גונג. המנהל הבטיח להזמין אותנו להציג את השיטה בפני קבוצה נוספת של צוערים בחודש נובמבר.