לאחרונה מספר מתרגלים שיתפו את התנסויותיהם והרהוריהם בנוגע לתביעה כנגד מבצעי הרשע של הרדיפה . תוך כדי שיתוף מצאנו כי בין אם מתרגלי דאפא משתתפים בפעילות או לא, כל מחשבה של כל מתרגל משחקת תפקיד חשוב ומכריע. כל עוד אנחנו מטפחים בתקופת תיקון הפא אנו ניבחן כגוף שלם.

תהינו מדוע אנו נמצאים במצב שכזה רק כשטיפלנו בנושא התביעה. תוך כדי שיתוף עם מתרגלים נוספים הבנו לפתע כי למעשה, מצב זה אינו ישים רק לגבי נושא התביעה, כי אם לכל נושא בו אנו עוסקים. זה רק שבנושאים משפטיים, צדק ואי-צדק באים לידי ביטוי בצורה ברורה יותר ע"י התוצאה הסופית של ניצחון או הפסד, והחומרה של הרדיפה מתבטאת באופן יותר ברור.

למעשה, למרות שאנו מציבים לעצמנו משימות שונות, הרוע אינו נוהג עמנו בהתאם למשימות השונות. כל משימה בוחנת אותנו כגוף שלם, וההצלחה או הכישלון של כל משימה מייצגים את היחס שלנו כגוף שלם כלפי המשימה עצמה. כל זאת בא לידי ביטוי בממד האנושי כלהלן. אם אנו חושבים כי עבודה מול גופי התקשורת היא באחריות קבוצת התקשורת בלבד, אז מה שיבוא לידי ביטוי בממד הזה הוא שהעבודה שעושה קבוצת התקשורת לא תהיה מוצלחת, ומעט עיתונאים יבוא למסיבות העיתונאים שלנו. אם אנו חושבים כי ביצוע משימות הטלוויזיה הם באחריות צוות הטלוויזיה בלבד, אז מה שבא לידי ביטוי בממד הזה הוא שלתוכניות הטלוויזיה שלנו לא תהיה השפעה רבה בהסברת האמת ומעט אנשים ייצפו בתוכניות. אם כולנו נחשוב כי אחריות הבהרת האמת היא רק בידי צוותי חדרי השיחה באינטרנט וצוות שליחת הפאקסים, אז מה שיבוא לידי ביטוי בממד הזה הוא קושי רב בפריצת מחסומי המידע בסין. אם נחשוב ששליחת מחשבות אמיתיות מול השגרירויות והקונסוליות של סין כסוג של התחיבות או פעולה שיש לבצע בזמן מסוים או כעניינים של אנשים אחרים, אז מה שיבוא לידי ביטוי בממד הזה הם צורות רבות של בעיות והפרעות.

כאשר אנו כיחידים נוהגים במשימות שלא יועדו לנו כעניינים של אנשים אחרים, הגוף השלם שלנו יחולק מיד ליחידות קטנות רבות, והכוח החזק של הגוף השלם יוחלש ויחולק לכיסי כוח מפוזרים. מעבר לכך, כאשר אנו דבקים בדעות שונות או עוסקים בויכוחים בינינו, אנו מחלישים עוד יותר אחד את השני.

המטרה לשמה מופרדת משימת הצלת היצורים החיים למשימות שונות היא לשם הנוחיות בביצוע המשימה הכוללת, ולא בכדי ליצור חלוקות שונות. עלינו עדין לנהוג כגוף אחד שלם ועלינו להיות מסוגלים עדיין ליצור גוף אחד שלם בכל זמן ובכל מצב – כך המצב הנכון אמור להיות. עשויות להיות לנו הבנות שונות של הפא (חוקים ועקרונות) הנובעות מרמות טיפוח השונות. אין על ההבדלים הללו להחלישנו כי אם לחזקנו. עלינו ללכת יחדיו באותו הכיוון ולתמוך אחד בשני. עלינו להתייחס לכל עניין כאילו הוא שלנו, להבין בצורה ברורה כל עניין ולהבין כל עניין מתוך הפא ככל הניתן, בכדי שלא ליצור שום הפרדה בתוך הגוף השלם שלנו. רק אם ניישם כל זאת נוכל להדביק את קצב התקדמות תיקון הפא. במידה ולא ננהג כך, אין לכוחות הרע שום צורך לנסות ולהפריד בינינו משום שאנו עצמנו כבר הפרדנו ופירקנו את עצמנו לחתיכות רבות. האין זו השמטה גדולה ? כמו כן ,  עלינו ליחס חשיבות רבה ללימוד הפא ולשים לב שלא להזניח לימוד פא בגלל שאנו עסוקים. המחשבות האמיתיות והמעשים הישרים שלנו באים מתוך הפא. כוחות הרע רוצים לגרום לנו להיות עסוקים מאד מכדי למצוא זמן ללמוד את הפא, ובכך לגרום לנו להיפרד מהפא מעצמנו. בסין עצמה, הדרך שבה רודף הרע את התלמידים היא למנוע מהם בכוח לימוד פא ותרגול, ובכך להפריד אותם מהפא. בנוגע לתלמידים מחוץ לסין, הרע גורם לנו להיות עסוקים עד לנקודה בה נדמה לנו כי אין לנו יותר זמן ללמוד את הפא. יש מתרגלים שמופרעים ע"י הרוע עד לנקודה בה ההכרה המרכזית שלהם אינה חזקה מספיק אפילו בשביל לקחת את הספרים ביד וללמוד את הפא, מה שגורם לנו באופן לא מודע לקבל את הרדיפה.

ברגעים האחרונים של תיקון הפא, עלינו להתמזג ולהשלים אחד את השני בצורה מושלמת בכדי ליצור גוף שלם, משוחרר מכל השמטות. היקום כולו יהיה מושלם ויכיל את הכל. הוא יהיה מורכב מחלקיקים שנמצאים בחפיפה עם הפא. אם מרכיב כלשהו שאינו טהור יסתנן פנימה, היקום כולו כבר לא יהיה טהור, וזה מצב אסור ביקום החדש. לכן עלינו להציב לעצמנו דרישות קפדניות. כל משימה בתיקון הפא היא באחריותו של כל תלמיד בתקופת תיקון הפא. לגבי משימות שאיננו יכולים להשתתף בהן, עלינו עדיין להביט בהן עם מחשבות נכונות, על מנת למנוע את שלילת כוחנו.

"עניינו הוא גם עניינך ועניינך הוא גם עניינו."("הרצאת פא בוועידת הפא בוושינגטון די.סי 2002").

הביטוי של זה איננה הדאגה הדדית והאחדות שאנשים רגילים מדברים עליהם, אלא הגישה שלנו להיות אחראי לפא, והדרישות המינימליות ביותר מאתנו כישויות אמיתיות אשר נושאות באחריות למרכיבים הישרים של היקום.

רמתי האישית מוגבלת, לכן בבקשה ציינו כל דבר שאינו הולם.

"נאמר כהלכה. נתיב הטיפוח של כל אחד הוא שונה, האופן שבו כל אחד מאמת את הפא הוא שונה, המעמד החברתי שלהם שונה, העבודות שלהם שונות, והסביבות שלהם שונות, אבל הם כולם יכולים בכל זאת לטפח. זהו הנתיב שהדאפא מעניק למטפחים שלו. תלמידי הדאפא הם גוף אחד שלם, ואני מאשר את כל אשר הם עושים במשך תיקון הפא – הם כולם עושים את מה שתלמידי הדאפא צריכים לעשות. הגישות השונות הן למעשה הדרך הכוללת שבה התפקידים מחולקים באופן פעיל בשעה שהפא עושה את מלאכתו, וכוחו של הפא הוא ההשתקפות של הגוף השלם."

לי הונג-ג'י

16 בפברואר, 2003