מאז הוציא עיתון "אפוק טיימס" לאור את "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית", תשעה מאמרים שהופצו במהירות (ותוך סיכון רב) בסין וגם מחוצה לה, סינים רבים מתנערים מכל וכל מהמפלגה, אשר כבר יותר 60 שנה שולטת בסין באמצעות טרור ועינויים לא אנושיים.

ההתנערות (הפרישה) מתנהלת באמצעות אתר אינטרנט מיוחד, ואפשר להתנער גם באמצעות שם בדוי שהפורש בוחר כדי לא להירדף על ידי השלטונות.

מוחם של אזרחי סין נשטף מינקותם להאמין שהמפלגה הקומוניסטית היא טובה וחיונית. לאורך כל מערכת החינוך, החל מפעוטון, גן ילדים, ועד מוסדות אקדמיים ומקומות עבודה, בכל מקום סוגדים למפלגה מתוך פחד.

"תשעת הדיונים" עוררו את מוחם וצלילותם של האזרחים, ומיום ליום הם מעודדים זה את זה לפרוש מהמפלגה ומכל ארגוניה שאליהם נרשמו כילדים וכנערים. הם חוזרים בהם משבועת הדם שנשבעו למפלגה.

בשנים האחרונות הוקמו ברחבי העולם מרכזי פרישה מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). מתנדבים עוזרים לאנשים לפרוש מהמק"ס ומהארגונים המסונפים אליה. המרכזים מעמידים דוכנים ברבעים סיניים, שווקים אסיאתיים ואתרי תיירים. מתנדבים גם מבצעים קריאות טלפון לאנשים בסין. הם עושים זאת במטרה להציע לסינים עתיד נפלא החופשי מהרודנות של המק"ס.

להלן מקצת מהאירועים בעולם התומכים בסינים אמיצים אלה.

ניו יורק 27 במרץ 2011: מצעד תמיכה ב-92 מיליון הסינים שכבר התנערו מהמפלגה הקומוניסטית הסינית. תוך כדי המצעד פרשו 200 סינים נוספים

מונטריאול, קנדה, 9 באפריל 2011, חושפים את מעללי המשטר של המפלגה הקומוניסטית בסין – יותר מ-60 שנה של השלטת טרור על האזרחים ורדיפת קבוצות אוכלוסייה ללא רחם

בריסביין, אוסטרליה, 26 במרץ 2011: תומכים ב-92 מיליון המתנערים מהמפלגה ומהארגונים המסונפים לה