ב-2 באוגוסט 2016 הועמדו למשפט שלושת מתרגלי פאלון גונג – גב' לי ובעלה, וגב' סון – בבית הדין של מועצת ווי-צ'נג, על שהכינו יותר מ-1,000 לוחות שנה. במהלך המשפט הפריכו עורכי הדין את ההאשמות והצהירו שהמתרגלים לא בצעו כל פשע. הם דרשו מבית הדין לזכות את המתרגלים.

השופט זעם ואמר: "אינכם קולטים את מגמת המשפט".

כשגב' סון סיפרה בעדותה שזכתה לתועלת רבה מתרגול בפאלון גונג, ושהשיטה מלמדת אנשים להיות ישרים ומוסריים, אסר עליה השופט "לקדם את השיטה" בבית המשפט.

גב' סון שאלה: "נעצרתי ואני נשפטת בדיוק משום שאני מתרגלת פאלון גונג, אל מדוע אינני יכולה להזכיר את הפאלון גונג?" השופט התיר לה להמשיך בדבריה.

עורך הדין אמר בהצהרתו שאמונה אינה פשע ושהחוקה של סין ערבה לחופש אמונה.

לאחר מכן שאל עורך הדין את גב' לי אם למשטרה היו ראיות נגדה כשעצרו אותה. גב' לי השיבה בשלילה. עורך הדין ציין שזה בניגוד לחוק – כדי לעצור מישהו צריך שיהיו ראיות.

גב' לי ובעלה נעצרו ב-6 בינואר 2016 בשעה שיצאו מביתם. השוטרים שיקרו לשכנים שהזוג לי גנב אופנוע, ואז נכנסו לבית הזוג באין מפריע ועצרו את גב' סון שהתארחה אצלם.

עורך הדין שאל את התובע לסיבת המעצרים. התובע ענה: "הם הכינו יותר מ-1,000 לוחות שנה".

המתרגלים ענו על כך שלוחות השנה מקדמים את התרבות הסינית המסורתית ומעודדים אנשים להיות טובים.

עורך הדין שאל: "האם זה בניגוד לחוק להכין לוחות שנה ולתת אותם לאחרים כמתנה? לוחות השנה אינם מכילים דבר המזיק לאחרים, אם כן מהי העבירה?"

התובע לא ענה על השאלה.

גב' לי ובעלה טענו שהשוטרים החרימו מביתם יותר מ-10,000 יואן ולא הציגו מידע כלשהו או קבלה על כך. גב' סון אמרה גם שהשוטרים החרימו את כרטיס הבנק שלה, כסף מזומן וכדומה וגם על כך לא הציגו מידע כלשהו.

עורכי הדין הצהירו ששלושת המתרגלים חפים מפשע וצריך לזכותם מכל אשמה לאלתר. זה הרגע בו קטע אותם השופט ואמר: "אינכם קולטים את מגמת המשפט" ונעל את השימוע. הוא הודיע ששימוע נוסף ייערך בתאריך מאוחר יותר.

שלושת המתרגלים מוחזקים עדיין במרכז המעצרים בוויי-פאנג.