לאחר שקרא את "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" ואת חומר הבהרת האמת החושף את הרדיפה ורצח העם המתבצעים על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית נגד הפאלון גונג, פרסם בעל מכולת הצהרת התנערות מהמק"ס ומכל הארגונים המסונפים לה. מאז הוא אומר לעיתים קרובות "פאלון דאפא הוא טוב" ו"אמת, חמלה וסובלנות הם טובים".

יום אחד הוא הלך לבית אחד המתרגלים ואמר לו: "בבקשה קח 50,000 יואן כדי שתוכל להדפיס יותר עותקים של "תשעת הדיונים" וחומר הבהרת אמת, כך שיותר סינים ילמדו את האמת כמו שאני למדתי, ואז יוכלו להתנער מהמפלגה המרושעת וכל הארגונים שלה. זה מעשה פטריוטי וזהו רצוני".

המתרגל ענה לו שלא יוכל לקבל ממנו את הכסף, אך הוא מקבל בברכה את רצונו הטוב. האיש הדגיש שהתרומה היא בסך הכל מעין הכרת תודה על הברכה שזכה לה.

המתרגל עדיין אמר שלא יוכל לקבל את הכסף, ואז החליט בעל המכולת להדפיס בעצמו את חוברות "תשעת הדיונים", הביא למתרגל אלף עותקים, והביע שוב את רצונו שהעם הסיני ייתרם מכך.