סיפוריהם של אנשים ובעלי תפקידים בסין שאינם מוכנים לרדוף מתרגלי פאלון גונג כנדרש מהם

המפלגה הקומוניסטית הסינית רודפת מתרגלי פאלון גונג באמצעות אלימות ומרמה. כשהרדיפה החלה לראשונה, לא הייתה לה תמיכה כלשהי מן העם. אנשים עם לבבות אדיבים ומצפון נקי התנגדו לכל ההיבטים של הרדיפה. בדברים הבאים יש כמה מן האירועים שהתנסיתי בהם ממקור ראשון.

לפני שנתיים, פגשתי שוטר ממשרד הביטחון הציבורי. הוא היה מורה בכלא והיה גם אחראי לטפל ב"נושא" של הפאלון גונג. אחרי שהבהרתי לו את האמת, הוא אמר: "אני יודע שהפאלון גונג כבר מתורגל בשבעים או שמונים ארצות. שעוד ועוד אנשים באים ללמוד פאלון גונג והשיטה בלתי ניתנת להריסה. זה רק שאלה של זמן לפני שהרדיפה תסתיים".

הוא אמר גם: "בכל פעם שאנחנו מקבלים פקודות מלמעלה לרדוף מתרגלים, אני רק מטפל בזה באופן שטחי. אני יודע בתוך לבי שאתם אנשים טובים ואין עלי להרע לכם". הוא גם סיפר שכשהיה צעיר, אמו לימדה אותו שעליו לעשות מעשים טובים ולא רעים. "טוב יתוגמל בטוב ורע יקבל גמול רע. על אף שנראה שהרוע משיג את מה שהוא רוצה, הגמול הקארמתי יבוא לבטח עם הזמן. אף אחד לא יכול לברוח מעונש בגלל מעשיהם הרעים". אחרי שהמק"ס התחילה לרדוף את הפאלון גונג, אמו אמרה לו: "לעולם אל תעשה מעשים כאלה רעים. מתרגלי פאלון גונג מאמינים ב"אמת-חמלה-סובלנות" והם מוגנים על-ידי השמים. מי שיעז לרדוף אותם ייענש על-ידי השמים". כשנפרדנו אמרתי לו: "אם יש לך הזדמנות קרא את הספר "ג'ואן פאלון" הוא הסכים בשמחה.

שוטר אחר שעובד בתת תחנת משטרה מתרגל בכל בוקר את הסט הראשון של תרגילי פאלון גונג שאחותו לימדה אותו. הוא אמר: "אני מרגיש מצוין בכל פעם שאני מתרגל לכמה דקות, כך שאני מתרגל את התרגיל לפני שאני הולך לעבודה". הוא מנסה בכל מאודו להגן על מתרגלי דאפא ומספק עזרה ככל יכולתו למתרגלים ולמשפחותיהם. בעבר הוא השתמש בקשריו לשחרר מתרגלים מן הכלא. כאשר ילד של אחד המתרגלים, שאביו היה כלוא במחנה עבודה בכפייה, לא הורשה ללכת לבית הספר, הוא הלך לראות את הנהלת בית הספר ודרש לדעת: "מדוע אינכם מרשים לו ללכת לבית הספר? איזה פשעים הוא ביצע?" מאז הילד יכל לבקר שוב בבית הספר. הוא אמר: "הרדיפה היא מהלך פוליטי ומיד כשהיא תסתיים שמותיכם ינוקו והמעשים הטובים שלכם ישתלמו".

יום אחד הייתי בתור לקנות משהו, והייתה לי שיחה עם האדם מאחורי. הוא עבד במשרד המשפטים ונסע לחו"ל לעתים קרובות. הוא רק חזר מנסיעה מקוריאה. הוא אמר: "בקוריאה ישנם רבים המתרגלים פאלון גונג בפארקים וברחובות. אנשים בארצות אחרות גם מתרגלים פאלון גונג בצורה גלויה. רק לאנשים בסין אסור לתרגל. ביחידת העבודה שלי, כשהפקודות מלמעלה הורו לנו לרדוף את הפאלון גונג, ואני מוניתי לעשות דברים כאלה, לא עשיתי אותם. אמרתי להם שאנחנו המוסד האחראי להוצאה לפועל של החוק ואסור לנו לפגוע בחוק בעצמנו. מי שמעז לעשות מעשים רעים, יקבל גמול קארמתי בעתיד". הוא גם אמר שאשתו אינה במצב בריאות טוב ויש לה מחלות רבות. הוא הציע לאשתו לתרגל פאלון גונג, אבל היא פחדה מדי (הרשויות הרודפות – המת') ללמוד לתרגל.

יום אחד הייתי בביתה של מתרגלת ופגשתי את קרובת משפחתה שהייתה שוטרת. אחרי ששמעה את סיפורנו היא אמרה: "סבלתם כל כך הרבה והייתם תחת לחץ בלתי נסבל מצד הממשלה, אבל אתם עדיין כל כך החלטיים באמונתכם. הבהרתם את האמת והתנגדתם לרדיפה במשך כל כך הרבה שנים. אתם אינכם אנשים רגילים".

יש לי חבר שהוא שוטר צעיר. ביומו הראשון בעבודתו הוא אמר לי: "כאשר אדע על חדשות כלשהן הנוגעות בפאלון גונג,  איידע אותך". לפני ראש השנה הזה, הוא אמר לי: "יש לנו פגישה בתחנת המשטרה שלנו. המנהל אמר: כבר כמעט השנה החדשה, ואנחנו ניתן למתרגלי הפאלון גונג לחגוג את השנה החדשה ולא נפריע להם".

אחד משכני הוא מנהל וועדת קהילת התושבים (סניף של המפלגה הקומוניסטית הסינית, המת'). כאשר יגיעו "הימים הרגישים" הוא יספר לי את החדשות הפנימיות שלהם בנוגע לתכנונים לגבי הפאלון גונג. לפני יולי 2004, הוא סיפר לי שבאותו היום המשטרה ואנשים אחרים יפטרלו את הכביש וישמרו מחוץ לבתי המתרגלים. הוא הזהיר אותי להיות זהיר ולא ללכת לשום מקום.

בערב ה-20 ביולי, כשיצאתי לחלק חומרי פאלון גונג, ראיתי מכוניות משטרה מציפים את הרחובות ושוטרים מפטרלים בצמתים. היו אפילו שוטרים מחוץ לביתי. בערב ה-20 ביולי 2006, הוא קרא לי ושאל אותי בטון מודאג: "לאן הלכת? מדוע אינך בביתך?" עניתי: "הייתי בארוחת ערב בבית חברי". נראה שהוקל לו מעט והוא אמר: "עכשיו אני בשקט, כיוון שהלילה כל חברי וועדת קהילת התושבים יוצאים למעקב מצולם על מתרגלים".

מהדוגמאות למעלה אפשר לראות שלהרבה סינים יש מצפון מוסרי כשהם עומדים לנוכח בעיות חמורות. הם לא מוכנים לשמש כלי שרת של המפלגה. הם תומכים במתרגלי פאלון גונג במחשבותיהם ובפעולותיהם, והם בוחרים עתיד טוב לעצמם.

שמונה שנים של רדיפה עברו, אבל הפאלון גונג הפך יותר ויותר פופולארי בעולם. המפלגה המרושעת משתמשת בכל מקורותיה לרדוף את הפאלון גונג ומאבדת את הביטחון והתמיכה של אנשיה בעצמה. היא משכה עצמה למטה, ועוד מעט הפושעים האלה שעזרו לרוע לעשות מעשים רעים ייענשו ויובאו למשפט.