9ping-s1

nini_comment_s1

(הערת עורכי קלירוויסדום: בארצות המערב עולות שאלות ביחס לקשר בין פאלון גונג ו"תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית". ננסה לענות עליהן בכתבה זו)

למה מתרגלי פאלון גונג מפיצים את הספר "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" ומעודדים סינים לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית ומכל הארגונים המסונפים אליה?

המטרה והאמצעים של פאלון גונג לא השתנו – לסיים את הרדיפה על ידי הבהרת האמת לאומה הסינית.

לאחר שנים של הבהרת העובדות פאלון גונג ואודות הרדיפה, רבים מהעם הסיני עדיין בוחרים להאמין לתעמולה של המשטר הקומוניסטי. לכן זה נחוץ לחשוף ולגלות לאומה הסינית את ההיסטוריה ואת טבעה של המפלגה הקומוניסטית הסינית.

לאחר קריאת "תשעת הדיונים" העם הסיני מבין את ההיסטוריה ואת הטבע האמיתי של המשטר. העם מתעורר מהמושגים המסולפים והמעוותים של תעמולת המפלגה הקומוניסטית הסינית, שהתפתחו והשתכללו במשך עשרות שנים, ומתחיל להבין ולהעריך את ההגינות, הכבוד האנושי וערכי החירות. כתוצאה מכך, בהחלטה עצמית, הם מחליטים לנתק את קשריהם עם המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית). תנועה מסיבית כזאת של פרישה מהמפלגה הקומוניסטית היא תופעה בלתי רגילה שמעולם לא התרחשה בהיסטוריה של סין, אך מוכרת ממזרח אירופה לפני נפילת המשטרים הקומוניסטיים.

לאחר שמונה השנים בהן רודף המשטר הקומוניסטי הסיני את הפאלון גונג, ועם הידיעות שהגיעו בקשר לאכזריות קצירת האיברים המתרחשת בסין, אנחנו מבינים שהרדיפה לא תסתיים אם המק"ס לא תתפורר.

למה הממשלה האמריקאית והעם באמריקה צריכים לתמוך ולעודד את הסינים הפורשים מהמק"ס?

עשורי שנים של קשר של המערב עם המשטר הסיני – באמצעות מסחר והשקעות בעסקים – לא הביאו לשיפור בנושאים של חירות וזכויות היסוד של האזרחים בסין, בגלל שהמפלגה הקומוניסטית הסינית לעולם לא תוותר מרצונה על כוח שלטונה והעברתו לעם.

יהא זה לתועלתה ארוכת הטווח של ארה"ב ליצור קשר עם העם הסיני. המשטר יוחלף בסופו של דבר, אך העם יישאר. בגלל שהאינטרסים של המק"ס שונים מאלו של רוב העם הסיני, הרי שקשר עם המשטר הסיני יגרום בסופו של דבר לאובדן הקשר עם העם הסיני

הממשלה והאומה של ארה"ב יכולים לתמוך בעם הסיני על-ידי:

א. לדבר באופן גלוי וישיר עם המק"ס כשהעם הסיני נרדף, במקום לדבר עם המק"ס מאחורי דלתות סגורות;
ב. לעמוד בגלוי מאחורי העם הסיני כאשר העם בוחר לנטוש את הקומוניזם;
לתמוך במידע הזורם בחופשיות מתוך סין ולתוך סין.

לא שמעתי יותר על מחאות של פאלון גונג בסין. האם פאלון גונג נעלם לחלוטין בסין?

בכלל לא. מתרגלי פאלון גונג לא מוחים יותר בפומבי בכיכר טיאננמן כיום. אלא מעורבים במאמצים שונים ובערוצים שונים בגילוי ובהבהרת האמת לאומה הסינית.

בתחילת הרדיפה אנשים שאלו "כמה זמן יוכלו פאלון גונג להחזיק מעמד?" עכשיו שואלים האנשים כמה זמן תוכל המק"ס להחזיק מעמד.

בסין הוקמו ברחבי המדינה מאות אלפים (אם לא מיליונים) של אתרי ייצור חומר להבהרת אמת. עלוני הסבר וחדשות, ספרים, תקליטורים, כרזות וכד' מיוצרים באתרים אלה, ומופצים הלאה לקהילות מקומיות, הם מוצבים במקומות ציבוריים או מועברים על ידי רשת תקשורת אנושית.

מחוץ לסין, מאות מיליונים של שיחות/פקסים/אי-מיילים מספרים את האמת לעם הסיני

אמצעי תקשורת: הרבה אמצעי תקשורת ואתרי אינטרנט מספקים לעם הסיני מידע בלתי מצונזר במטרה להשיב לתחייה את עיקרי מסורת התרבות הסינית וערכי המוסר שנהרסו במשך עשורים של שלטון המק"ס, ועל ידי כך מכינים את הבסיס התרבותי והמוסרי לסין בעתיד.

שבירת מחסום האינטרנט לסין: שבירת מחסום האינטרנט (ה-Fire Wall הגדול בעולם) שבנה המשטר הקומוניסטי תורמת לקיום אינטרנט חופשי: מידע, קשר, והעצמת העם בסין.

אין לכם כל ראיות למספר האנשים שפרשו מהמק"ס ומהארגונים המסונפים אליה.

זה בסדר אם יש לך ספק בקשר למספר המדויק של הפורשים. למעשה, מה שאנחנו רוצים להביא לתשומת לבך זה המנגנון והתנועה עצמה, והעובדה שמספר עצום של סינים פורשים מהמפלגה.