בתחילת 2006 אישה מפרובינצית היי-לונג-ג'יאנג החליטה להתחיל לתרגל פאלון גונג לפי המלצת קרוביה. בעלה שרומה על-ידי תעמולת המק"ס, היה נגד זאת, הם התווכחו על הנושא, אך לא יכלו להגיע להסכמה.

לאחר מספר ימים בעלה אמר לה "מאחר ופאלון גונג באמת טוב, את יכולה לתרגל בשיטה. לא אעצור אותך יותר מלתרגל". השינוי הפתיע אותה. בעלה סיפר לה כי התייעץ בבנם העובד ב"משרד 610" בפרובינציה אחרת. כששמע הבן כי אמו מתכוננת לתרגל בדאפא, הוא הבטיח לאביו כי "אין שום בעיה שאימא תתרגל בפאלון דאפא. אנא אל תהייה נגד זאת, היות ובקרוב מאד האנשים יתחילו לתרגל בדאפא בכל רחבי סין, וברחבי העולם". לאחר ששמע זאת, הפסיק אביו לדאוג.

למרות שהמק"ס וממשיכי דרכו של משטר ג'יאנג עדיין נאבקים לפני חורבנם, יותר ויותר אנשים התעוררו רוחנית לאחר שקראו את "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" וחווים את התנופה החזקה של הפרישה מהמק"ס. כשם שהתנגדות האזרחים ברחבי סין לרדיפת הפאלון גונג גדלה, יותר ויותר אנשים שהתעוררו התחילו לתרגל פאלון דאפא. ביניהם יש אחדים שהשתתפו באופן ישיר ברדיפה והחלו עתה לתקן את דרכם. אנחנו מקווים שלאחר קריאת מאמר זה יותר אנשים יתנתקו משליטת המק"ס ויבחרו בחירה נכונה בין צדק לעוול.