הדיווחים שהגיעו היום מסין כוללים מקרי רדיפה שהתרחשו ב-23 ערים או נפות ב-14 פרובינציות.

על-פי הדיווח הזה, 24 מתרגלי פאלון גונג נחשפו להתעללות במהלך מעצרם. לפחות 26 מהם נעצרו באופן בלתי חוקי.

פירוט של כל מקרה ניתן לראות במאמר המקור, בקישור המופיע למטה.

מפת סין בה מסומנות הערים או הנפות בהן התרחשה הרדיפה

1. בעיר שו-לאן במחוז ג'י-לין- נעצרו המתרגל יו הונג-פו, המתרגלת צ'ו יו-ג'ן
2. בעיר ווי-פאנג במחוז שאן-דונג- נעצרה המתרגלת וואנג מאו-ג'י
3. בעיר ג'ין-ג'ואו במחוז ליאו-נינג- המתרגל וואנג ג'ונג-ג'ואו נמצא במעצר
4. בעיר וו-ווי במחוז גאן-סו- המתרגלת גואו יין-שיאנג נמצאת במעצר
5. בעיר הה-פיי במחוז אן-הווי- גזר הדין המקורי אושר חרף ערעור של המתרגלת ליו שי-לאן והמתרגל צ'נג ג'יאן-לי
6. טיאן-ג'ין- המתרגלת סו פנג-טינג נעצרה
7. בעיר צ'או- יאנג במחוז ליאו-נינג- המתרגל ג'אנג ג'ן-שיאנג- במעצר
8. בעיר ג'נג-ג'ו-או במחוז הה-נאן- על המתרגלת ג'אנג שון-שיה נגזרו 3 שנים וחצי בכלא
9. בעיר דא-ליאן במחוז ליאו-נינג- 3 מתרגלים הועמדו למשפט
10. בעיר שין-שיאנג במחוז הה-נאן- המתרגלת לואו הה-יינג הועמדה למשפט
11. בעיר שן במחוז ליאו-נינג- 7 מתרגלים נותרו במעצר
12. בעיר קון-מינג במחוז יון-נאן- המתרגלת שו צ'ון-פנג נעצרה
13. בעיר יין-צ'ואן באזור האוטונומי נינג-שיה- המתרגלת ג'אנג שיאו-צ'ון נעצרה
14. בעיר לאן-ג'ואו במחוז גאן-סון- המתרגלת ליאנג גווי-שיאנג נלקחה למרכז לשטיפת מוח
15. בעיר ניי-ג'יאנג במחוז סיצ'ואן- המתרגלת ג'יאנג לי נמצאת במעצר
16. בעיר נאן-ג'ינג במחוז ג'יאנג-סו- המתרגלת גאו מיי-לינג נמצאת במעצר
17. בעיר פו-יו במחוז ג'י-לין- 4 מתרגלים נעצרו
18. בעיר דא-ליאן במחוז ליאו-נינג- נעצר המתרגל ג'ואו דה-שיאן
19. בנפת פינג-יואן במחוז שאן-דונג- המתרגל רן שאן-שי נמצא במעצר
20. בעיר שין-יו במחוז ג'יאנג-שי- 3 מתרגלים נלקחו לכלא נאן-צ'אנג
21. בעיר לין-ג'ואו במחוז הה-נאן- על המתרגל פנג יואו-פו נגזרו 3 שנים בכלא
22. בעיר הואנג-גאנג במחוז הו-ביי- המתרגלות פאן באו-ג'ן וצ'ן שואו-ג'י נמצאים במעצר
23. בעיר דא-ליאן במחוז ליאו-נינג- המתרגלת ג'אנג ליאן נמצאת במעצר
24. בעיר צ'או-יאנג במחוז ליאו-נינג- המתרגל גאו ג'י-יונג נמצא במעצר
25. בעיר דא-צ'ינג במחוז היי-לונג-ג'יאנג- המתרגלת צ'ן לי-יון נלקחה למרכז לשטיפת מוח
26. בעיר דא-צ'ינג במחוז היי-לונג-ג'יאנג- המתרגל ג'אנג יו-ג'יאנג נמצא במעצר
27. בעיר באו-ג'י במחוז שא-אן-שי- המתרגלת יאנג רונג ואמה נעצרו