מתרגלי פאלון דאפא בצ'אנג-טוּ, פרובינציית ליאו-נינג בסין מאחלים שנה טובה ומאושרת למורה הנכבד

מתרגלי פאלון דאפא בשיאן-נינג,
פרובינציית הוּ-ביי מאחלים
שנה טובה ומאושרת למורה הנכבד

מתרגלי פאלון דאפא זוֹאוּ-צ'אנג,
פרובינציית שאן-דונג בסין מאחלים
שנה טובה ומאושרת למורה הנכבד

מתרגלי פאלון דאפא בשיאן,
פרובינציית שאן-שי מאחלים
שנה טובה ומאושרת למורה הנכבד

מתרגלי פאלון דאפא בפרובינציית יו-נאן מאחלים שנה טובה ומאושרת למורה הנכבד

מתרגלי פאלון דאפא בדא-צ'ינג מאחלים שנה טובה ומאושרת למורה הנכבד

מתרגלי פאלון דאפא בשינג-טאי, פינג-שיאנג,
ג'וי-לואן,רן ושין-טיאן פרובינציית הֵה-ביי
מאחלים שנה טובה ומאושרת למורה הנכבד

מתרגלי פאלון דאפא בטאנג-יואן,
בפרובינציית היי-לונג-גיאנג
מאחלים שנה טובה ומאושרת למורה הנכבד

כל מתרגלי פאלון דאפא בא-יו-צ'יואן
פרובינציית ליאו-נינג
מאחלים שנה טובה ומאושרת למורה הנכבד