באמצע חודש ינואר נערכה הקרנה חגיגית בסינמטק ת"א בהשתתפות שגריר סין בישראל וכמאה מעובדי השגרירות. מתרגלי הפאלון גונג הגיעו לרחבת הסינמטק, הציבו שלטים בגנות הרדיפה הסינית את הפאלון גונג וחלקו לבאים חומר הסברה. אנשי השגרירות הסינית הזעיקו למקום את המשטרה. השוטרים לא מצאו כל סיבה חוקית לגרש את המפגינים והתירו להם להישאר במקום. אישי ציבור שנכחו במקום העירו כי מעולם לא ראו הפגנה שקטה ומסודרת יותר.

 

קטגוריה: מצעדים ומחאות