נכון לדצמבר 2016, 12 מתרגלים של השיטה הרוחנית פאלון גונג עדיין עצורים במרכז המעצרים מס' 2 של שי-ג'יאה-ג'ואנג, משום שסירבו לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת בסין על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני. חלקם עצורים זמן רב מאוד.

שניים מהמתרגלים העצורים הם משי-ג'יאה-ג'ואנג:

מר לי יו-שין נעצר ללא עילה חוקית ב-4 בדצמבר 2013 וגזרו עליו 5 שנות מאסר. אולם בית דין הביניים הורה על משפט חוזר בשל הראיות העמומות שהוצגו במשפט. בדיון מחודש בדצמבר 2016 לא יצאה אף פסיקה.
מר ג'יאה מאו-שנג נעצר ב-17 באוגוסט 2016 וכתב אישום הוצא ב-27 באוקטובר 2016. משרד התביעה המקומי החזיר את התיק למשטרה כשהוא מציין שהראיות אינן מספיקות. אולם המשטרה החזירה שוב את התיק בדצמבר מבלי להוסיף ראיות. בני המשפחה של מר ג'יאה ועורך הדין שלו דורשים את שחרורו ללא תנאי.

חמישה מהמתרגלים העצורים הם ממחוז ג'ינג-ג'ינג

גב' דונג שין-הואה היא בשנות ה-40 לחייה. היא נעצרה באוגוסט 2015 ומשפטה נערך במארס 2016.
הגב' קונג צווי-הואה והגב' לי שי-צ'ינג נעצרו ב-18 בינואר 2016 ומשפטן נערך בנובמבר 2016. היה איתן מתרגל שלישי שנעצר, אך זהותו לא ידועה.
גב' גאו צ'אן-רונג נעצרה ב-3 בדצמבר 2016 ונשלחה למרכז המעצר למחרת היום, וכאמור עצורה עד היום.

העיר ג'ין-ג'ואו – 2 מתרגלים עצורים

גב' וו צ'ון-ראן נעצרה ב-22 ביוני 2016 במשפטה שנערך בדצמבר גזרו עליה 5 שנות מאסר. היא ערערה על גזר הדין. זו אינה הפעם הראשונה שהרשויות מתנכלות לה. ב-2008 היא נשלחה לשבע שנות מאסר, גם כן בשל אמונתה וללא עילה חוקית.
הגב' צאנג מיאו נעצרו ב-22 באוגוסט 2016 ונשלחה למרכז המעצרים 12 יום לאחר מכן. גם במקרה שלה יש סיכוי שיוגש נגדה כתב אישום בשל אמונתה.

מחוז יואן-שה – מתרגלת אחת עצורה

הגב' וואנג איי-שו נעצרה ב-30 במאי 2016 ומשפטה נערך ב-20 באוקטובר 2016. (…)

מחוז גאו-צ'נג – מתרגלת אחת עצורה

הגב' וואנג יואה-שיאה נעצרה ב-21 באוקטובר 2016 בשל אמונתה, ועתה עומדים להגיש נגדה כתב אישום.

העיר שין-ג'י – מתרגלת אחת עצורה

גב' ג'אנג לינג נעצרה ב-8 באוגוסט 2016 ומשפט התקיים ב-8 בדצמבר.