[הערת מערכת מינג-הווי: "מקרה מוות מאומת" הוא מקרה שהוכר ככזה על ידי ארגוני זכויות אדם בין-לאומיים בלתי-תלויים. יש פער רב בין המספר האמיתי של מקרי המוות, לבין המספר המאומת, שכן כדי לאמת מקרה מוות נדרש להצליב עדויות, להיות זהירים ומדויקים מאד, לזהות זיהוי מוחלט את הקרבן, ולהיות בטוחים שהוא אכן מת. מתרגלי פאלון גונג רבים מעונים למוות כשעדי הראיה היחידים הם רודפיהם. לפיכך ידוע היטב כי המספר הזה אינו משקף כלל את היקף הזוועה בסין].

בשבוע שעבר הגיע מספר מקרי המוות המאומתים של אנשים, שהומתו בסין בגלל שתרגלו או שתמכו בפאלון גונג, ל- 3,000. לפי מקורות בממשלה הסינית, מחיר הדמים מוערך ב- 10,000 או אף יותר. רוב מקרי המוות הם תוצאה של צורות שונות של עינויים קשים הכוללים: הכאות, מכות חשמל באמצעות  אלות חשמליות במתח של 30,000 וולט (לעיתים תכופות המכות מונחתות על איברים רגישים כגון, פי הטבעת, איברי המין והפה), הכנסת האדם למי ביוב והחזקתו שם במשך זמן ממושך.

קישור ל"שיטות עינויים"

מאז שהחל המשטר הקומוניסטי הסיני בדיכוי הפאלון גונג בשנת 1999, השימוש באלימות קיצונית – המשולבת במערכת תעמולה וטקטיקות של דיכוי וסחיטה – נוצלו ברחבי סין כדי לאלץ אזרחים סינים לוותר על תרגולם בשיטת הפאלון גונג. מרכז המידע של פאלון דאפא אימת מעל 63,000 מקרים של עינויים. מיליוני נשים וגברים המתרגלים פאלון גונג נכלאו או נשלחו למחנות עבודה בכפייה ללא משפט. מספר עצום של מתרגלי פאלון גונג נאלצו לברוח מבתיהם וממקומות עבודתם בגלל איום המשטרה בעינויים ובכליאה.

סימוכין למאמר המקורי באנגלית