ב-14 בנובמבר 2008 הגיע ראש המפלגה הקומוניסטית הסינית, הו ג'ינטאו, עם פמלייתו לוושינגטון די.סי כדי להשתתף בועידת הפסגה הכלכלית של ה-G20. מתרגלי פאלון גונג קיימו עצרות מחאה שקטות לקראת ביקורו וקראו להפסקת הרדיפה שמנהלת המפלגה הקומוניסטית הסינית נגד הפאלון גונג בסין מזה תשע שנים וגם קראה להבאת הפושעים העיקריים לדין.

עצרות שקטות של מתרגלי פאלון גונג בדרכים העיקריות המובילות אל הבית הלבן הקוראות להפסיק את הרדיפה ולהעמיד לדין את האחראים לה

עוברי אורח ואנשים שהיו במקום הביעו את תמיכתם במתרגלים והיו כאלה שאף הודו להם על שאפשרו להם לדעת על המצב האמיתי בסין.

בקבלת הפנים למשלחות שהגיעו לוועידה עמדה רק משלחת אחת שקיבלה את פניה של המשלחת הסינית – קבוצה של סטודנטים סינים בשכר הלומדים בארה"ב. דבר ידוע הוא כי המשטר הסיני דואג מבעוד מועד לארגן לעצמו באשר יפנה ל"קבלת פנים חמה" תמורת הטבות ותשלום.

למרות הקור העז, כמאה מתרגלי פאלון גונג המשיכו למחות במהלך כל ימי הוועידה, עד ה-16 בחודש, גם מול המלון בו שהה יושב ראש המפלגה הקומוניסטית הסינית. סינים שקיבלו תשלום כדי לבוא ולהיפרד מהמשלחת הרשמית של המשטר הסיני זכו גם הם לצפות במתרגלים, כמו נשיא המשטר הסיני שראה גם ראה את הכרזות שהציבו מתרגלי הפאלון גונג.