Dallas Morning News , 16/10/2006

אתם עוזרים להוציא ילדים יתומים של מתרגלי פאלון גונג, הכלואים בבתי מאסר בסין, אל מחוץ לגבולות סין.

הם קורבנות לא רק בגלל שהוריהם נלקחו ועונו; בגלל הרדיפה, קרוב משפחה אחר לא יכול להרשות לעצמו לקחת אותם. מכוון שהוריהם אסירים פוליטיים, נמנעים ונשללים מהם זכויות. הרבה סינים יודעים על הרדיפה, אבל מעניין לראות איך מערביים לומדים על זה בפעם הראשונה, וזה נוגע להם. אשה אחת אמרה לנו "חשבתי שסין נעשתה מודרנית", לא היה לה שמץ של מושג מה מתרחש שם. אני חושבת שהיא צריכה להתוודע לפנים האחרות של סין. הדבר היחיד שאנשים קוראים בעיתונים זה על איזה מקום נפלא היא סין לבצוע עסקים. זה לא ממש עוזר לאנשים שנרדפים בסין.

האם גידול במסחר לא אמור לשפר את העניינים?

הרבה מהמוצרים שנמצאים במדפים במרכולים באמריקה הם מתוצרת סין שנעשו בעבודת עבדים, אסירים שנשלחו לכלא בגלל אמונתם הדתית. אמי הייתה אחת מהם לפני ששוחררה. אנשים לפחות צריכים לדעת כשהם רוכשים את המוצרים ההם מאיפה הם הגיעו.

פאלון גונג נגזר מן האסכולה הבודהיסטית, אבל גם הנוצרים נרדפים בסין ע"י השלטונות.

כן, הכנסיה שבמחתרת נרדפת בצורה האיומה. החברים לעיתים קרובות עוברים עינויים. בכל זאת יש כמה חדשות טובות: יותר ויותר אנשים בסין נחשפים למעשים של המפלגה הקומוניסטית ומתנתקים ממנה.

אבל המפלגה עושה מאמצים לשלוט על האנשים. בצפון טקסס, יש קבוצה של סטודנטים סינים שיש להם הפריבילגיה ללמוד באוניברסיטה, תחת חסות של חברות סיניות. רוב הסטודנטים האלו הם חברים במפלגה. למעשה הם מלווים במזכיר שתפקידו ללוות אותם בשיעורים, ולוודא שהם קומוניסטים נאמנים. זה מוזר לראות דבר כזה פה.