לממשלת איסלנד לא היתה הזכות החוקית המתאימה לסרב כניסה לאיסלנד למתרגלי השיטה הרוחנית פאלון גונג במשך ביקורו של נשיא סין ב- 2002, מדווח פרטבלדיד.

על פי דעתו של אומבודסמן שמינה הפרלמנט, לממשלה לא היתה הזכות החוקית למנוע ממתרגלי פאלון גונג כניסה למדינה וגם לא להסמיך ישות פרטית, (Flugleium hf.  מ"אייסלנאיר" – חברת התעופה של איסלנד) לבצע את ההחלטה בכך שסירבו להעלות את מתרגלי הפאלון גונג על המטוס של אייסלנדאיר.

פרטבלדיד מדווח שבעת ביקורו של נשיא סין לאיסלנד, מתרגלי פאלון גונג תכננו מחאה שקטה נגד יחס ממשלת סין כלפי תנועת הפאלון גונג בסין.

[...]

מתרגלי פאלון גונג רבים הגיעו עד קפלוומק וגורשו משם. עשרים וששה מפגינים הועברו לבית ספר עממי בעיר נירדהמק, שם הוחזקו עד שניתן היה לגרש אותם. ממשלת איסלנד קיבלה רשימה עם שמות של מתרגלי פאלון גונג בכל העולם, והשתמשה בה למניעת עליתם למטוסים של מתרגלי פאלון גונג בעשרה שדות תעופה באירופה וארצות הברית.

בעת ההיא, החלטת הממשלה נתקלה בביקורת חריפה, לדברי פרטבלדיד. איסלנד היא המדינה הראשונה שאסרה כניסת מתרגלי פאלון גונג לתחומיה.

לדברי האומבודסמן על המערכת המשפטית להחליט האם ממשלת איסלנד תשלם פיצויים למעורבים.

האומבודסמן של אלסינג מפקח על הרשות הממשלתית והרשויות המקומיות ומגן על זכויות האזרח מול הרשויות.