בסוף חודש מארס מתרגלי פאלון דאפא בבריטניה יצאו שוב למרכז לונדון כדי להחתים אנשים על עצומה התומכת בסיום רדיפת הפאלון גונג בסין. המתרגלים מקווים ליידע את אזרחי בריטניה על כך שהמפלגה הקומוניסטית הסינית מסלימה את  הרדיפה נגד הפאלון גונג בזמן שנותר לקראת האולימפיאדה.

המתרגלים הציגו לוחות תצוגה, הדגימו את תרגילי הפאלון גונג, חילקו עלוני מידע והחתימו עוברי אורח על העצומות. הפוסטרים והכרזות שהוצבו לצד הדרך משכו את תשומת לבם של אנשים רבים שעצרו כדי לברר במה מדובר. אנשים חתמו בזה אחר זה ברוח ובגשם על העצומה המגנה את הזוועות שמבצעת המק"ס וקוראת לסיום הרדיפה.

במקום גם עברו תיירים רבים ששמעו לראשונה על הפאלון גונג ועל הרדיפה המתנהלת בסין.
ג'ויס, גברת אנגליה, אמרה לאחד המתרגלים כי לדעתה המק"ס רודפת את הפאלון גונג כיוון שהמפלגה פוחדת שמא האנשים יפתחו "חשיבה עצמאית".