בערב ראש השנה החדשה מתרגלים מקומיים נפגשו בשגרירות הסינית בבראטיסלבה כדי לקבל את פניה של השנה החדשה באופן מיוחד. בכל רחבי העולם נשמעו קולות חגיגה ואת שמי הלילה האירו להבות וזיקוקים. אך למרות ההמולה, קבוצת מתרגלי הפאלון גונג ישבו בשלווה במדיטציה בתקווה כי שלווה זו תהיה נחלתם של עמיתיהם בסין שנרדפים שם בשל אמונתם בפאלון גונג.

למרות הערפל, האווירה הייתה נעימה מאוד. השוטר במקום הקשיב למה שסיפרו לו המתרגלים אודות הרדיפה והוא רצה לדעת כיצד ומדוע זה קורה. עובר אורח שהגיע זמן קצר לאחר שעלה השחר של השנה החדשה, אמר כי הוא ראה את המתרגלים במחאות השלוות בשגרירות במשך מספר שנים וכי הוא רוצה לקרוא את העלון. לאחר מכן הוא שוחח כמה דקות עם מתרגל שהסביר לו מהו הפאלון גונג ומדוע המתרגלים נרדפים בסין.

מקור: http://clearharmony.net/articles/200801/42732.html