ב"הוראת הפא בוועידת הפא בניו יורק 2010" המאסטר ענה על שאלה בקשר למחלוקות בקרב מתרגלים:

תלמיד: איך נוצרו הפילוגים בין המטפחים העמיתים? ומה ניתן לעשות כדי להמיס אותם?

המאסטר: "כשהחזקות אנושיות מתנגשות, ואנשים מסרבים להתבונן פנימה, כאשר כל אחד רואה את הדברים עם חשיבה אנושית ומזלזל באחר, ייווצרו פילוגים במהלך הזמן. ובדיוק כמו אנשים רגילים, הם יפסיקו להסתדר זה עם זה. במקום זאת, הסתכלו על הדברים עם מחשבות נכונות, ואם שני הצדדים יכולים לחפש את ההחסרות שלהם עצמם, ובאמת שכל אחד יפעל טוב יותר, אז תראו שהצד השני ישתנה, ושהאדם ההוא יחפש את ההחסרות שלו. אם תוכלו לעשות זאת, אז לא יופיעו פילוגים. להמיס את הפילוגים לא שונה מזה. כולכם מטפחים באותו הפא, ולכולכם יש אותו הייעוד הגורלי. אז אם יש משהו שאתם פשוט לא יכולים להתגבר עליו, אז תעשו שיחה מלב אל לב עם האדם השני ובאמת תהיו מוכנים להכיר בכל החסרה שלכם שהוא יצביע עליה. האם הבעיה לא תיפתר אז?" ("לימוד הפא בוועידת הפא של 2010 בניו יורק")

אם כולם יוכלו לפעול בהתאם למה שהמאסטר מלמד, לא תהיינה שום מחלוקות. אולם במציאות, מחלוקות מופיעות משום שרבים מהמתרגלים מסלקים את ההחזקות בתהליך הדרגתי.

הגורם הנפוץ ביותר למחלוקות הוא שהחסרות של מתרגלים מסויימים מופצות ברבים באמצעות רכילות. כאשר מתרגלים אחרים שומעים את הרכילות הזו ומאמינים, הדבר מוביל למחלוקות. הרבה מתרגלים לא טורחים לבדוק אם הרכילות ששמעו היא אכן אמת. לכן השמועות יוצרות מחלוקות בקרב המתרגלים. חלק מהשמועות מופצות באזור שלנו כבר יותר מעשר שנים וההשפעה על המתרגלים המקומיים היא רצינית.

אין לשפוט אדם לפי יחסו החד-פעמי כלפי נושא מסוים, אלא צריך להסתכל על כל ישותו. כל עוד מתרגל ממשיך בטיפוח, הוא ישפר בהדרגה את השין-שינג שלו.

כיצד עלינו לסלק את המחלוקות? ראשית עלינו להסתכל פנימה ולשפר את השין-שינג שלנו. לאחר טיפוח במשך שנים כה רבות, עלינו לדעת מהן ההחסרות שלנו ולתקן אותן. הזמן מוגבל כי תיקון הפא מגיע לשלב האחרון. אנחנו חייבים להתקדם בחריצות. ככל שיפחתו ההחזקות של כולם, יתמעטו המחלוקות.

מתרגלים עמיתים רבים התעוררו לכך ששיחה כנה בין מטפחים עמיתים יכולה לסלק הרבה חומר רע ולשפר את שיתוף הפעולה. אם מישהו לא ממהר להיפטר מהתכונות הרעות שלו, ולא אוהב לשפר את טבע הלב שלו או לברר דברים בכנות עם אחרים, המחלוקת לא תיפתר במשך זמן ארוך. הכוחות הישנים ינצלו את הפרצה וישתמשו בחומרים רעים כדי לגרום למחלוקות בינינו.

החומרים האלה חייבים להיות מסולקים. כל עוד יש בנו הרצון הכן לסלק את החומרים האלה, המאסטר יעזור לנו ויסדר הזדמנות לסלק אותם כדי שנוכל ליצור טוב יותר גוף אחד ונאמת את הדאפא טוב יותר.